22.6.09

Valtuustoraporttia ylimääräisestä talousohjelmakokouksesta

Maanantaina jatkui vielä tiukka kokoustahti, mitäpä sitä nyt juhannuksen jälkeen vielä lepäämään ryhtyisi. Puolilta päivin alkoi konsernijaoston kokous. Asialista ei ollut pitkä mutta painavuutta kyllä löytyi. Meillä oli käsittelyssä luonnokset konserniohjauksen asiakirjoiksi: uusi konserniohje konserniohjauksen kehittämiseksi sekä kaupunginhallituksen vielä jatkovalmisteluun palauttama omistajapolitiikkapaperi. Konserniohjeen luonnospaperi oli minusta hyvä vaikkakaan ei vielä valmis, ja jaosto kävi asiasta huolellisen keskustelun. Uskon, että tältä pohjalta voidaan aidosti kehittää Turku-konsernin toimintaa. Loppujen lopuksi konsernin rakenne on muuttunut aika paljon tällä vuosikymmenellä, joten ohjauksen kehittämisen tarve on perustelu ja luonnollinen.


Konsernijaoston jälkeen oli vuorossa ensin muita kaupunginhallitusjuttuja ja sitten vihreiden valtuustoryhmän kokous. Sen jälkeen alkoi ylimääräinen kaupunginvaltuuston kokous. Asialistan tärkein asia oli kaupungin talousohjelman hyväksyminen. Meidän ryhmässämme on ollut pettymystä ohjelman lopputulokseen: ohjelma on rakenteeltaan hajanainen, jopa epäselvä, ja se sisältää aivan liian vähän konkretiaa. Samankaltaista kritiikkiä tuli muiltakin ryhmiltä. Lisäksi ohjelmaan oli kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen jätetty virkamiesvalmistelussa tekemättä ne muutokset, jotka hallitus siihen päätti. Demariryhmän puhis Jarmo Rosenlöf pyysi neuvottelutaukoa, koska demarit halusivat lisätä konkretiaa valtuuston päätökseen. Kokous keskeytettiin ja pidettiin puolen tunnin neuvottelutauko. Neuvottelun tulos oli laihahko mutta nähtävästi tarpeen: päätökseen lisättiin Rosenlöfin esittämänä kaupunginhallituksen jo edellisellä viikolla päättämät kirjaukset talousohjelman toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuutahojen kirjaamisesta ja lisätoimenpiteistä päättämisestä vuoden 2010 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Myöhemmin keskustelun tiimellyksessä demareiden Virpa Puisto kävi kuitenkin haukkumassa ryhmirinsä neuvotteleman lisäyksen hampaattomana.


Vihreiden Mikaela Sundqvist kritisoi paperin luonnetta ja kannatti Rosenlöfin muutosesitystä. Kokoomuksen Minna Arve puhui muutoksiin kannustavasta palkkapolitiikasta. On helppo olla Rosenlöfin ja Arven kanssa samaa mieltä, molemmat esittivät ajatuksia, joita olen itse esittänyt ryhmien välisissä neuvotteluissa ;). Vihreiden ryhmyri Mika Helva totesi, että ohjelmaa on valmisteltu jo yli vuoden päivät ja lopputulos on nyt sitten tässä. Ohjelma ei ilmennä sitä johtajuutta ja johtajuuden tilaa, mitä me Turussa tarvitsemme. Tämä käy huonosti paperista ilmi, koska ohjelma on teippailtu yhteen hallintokunnissa tulleista esityksistä. Rohkeita uusia avauksia ei ole tullut ja Helva piti paperia surullisena esimerkkinä kaupungin johtamisen ongelmista. Helva kehui kuitenkin sitä, että valtuutetut ovat onneksi pystyneet hieman paikkaamaan johtajuusvajetta saamalla aikaan valtuustoryhmien välisen sopimuksen. Sopimuksesta talousohjelmaan siirretyt asiat ovat ohjelman parasta antia. Myös ensi kertaa valtuutetun penkillä istunut vihreiden Sini Terävä nousi rohkeasti käyttämään ensipuheenvuoronsa.


Ohjelmasta käytettiin pitkälti toistakymmentä puheenvuoroa. Puheenvuoroissa todellakin kaivattiin talousohjelmaan konkretiaa, mutta ei ehkä sittenkään sellaista yksityiskohtaista lautakuntatason konkretiaa, johon kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen loppupuheenvuorossaan viittasi. On olemassa myös valtuustotason päätösten konkretiaa, ja sitä valtuutetut käsittääkseni haluavat virkamiesvalmistelulta: selkeästi muotoiltuja toimenpide-ehdotuksia sekä näiden suunnittelun ja toteutuksen aikatauluja vastuutahoineen.


Itse puhuin tällä kertaa vain yhden kommenttipuheenvuoron verran. Kaupunginhallituksen jäsenyys tuntuu vaikuttavan valtuustokokouskäyttäytymiseen. Suuri osa asioista on sellaisia, että niistä on ehtinyt puhua jo kyllästymiseen saakka hallituksen kokoussalin seinämien sisäpuolella ja erilaisissa puolueiden välissä neuvotteluissa sekä omassa ryhmässä, joten puheet valtuustossa tuntuvat vähenevän.


Muita asioita valtuuston listalla olivat Ketarantien ja Haarlan asemakaavat.


Valtuuston kokouksessa kiersi allekirjoitusta varten lappu, jossa valtuutetut kaupungin säästökuurin osana luopuvat syyskuun kokouspalkkioistaan. Tämä oli jo kolmas lappu jonka allekirjoitus, kaksi ensimmäistä meni kaupunginhallituksessa ja peruspalvelulautakunnassa. Näin luottamushenkilöt osaltaan osallistuvat kaupungin taloustalkoisiin.

Ei kommentteja: