16.2.09

Toriparkin kansanäänetysesityksen käsittely valtuustossa

Tänään kaupunginvaltuustossa oli poliittisesti kuuma asialista. Etukäteen kuohutti erityisesti kauppatorille suunniteltua toriparkkia koskeva kansanäänestysaloite. Ja huonostihan siinä kävi, kansanäänestystä vastustavat voittivat äänestyksen äänin 40-27. Tässä tarkemmat tiedot äänestyksestä:


JAA 40 valtuutettua: Kokoomus 19, Sdp kokonaan (15), Vasemmistoliitto 1 (Raimo Huhtanen), rkp 2 (Christel von Frenckell-Ramberg, Stefan Wallin), keskusta kokonaan (3)


EI 27 valtuutettua: Vihreät 11 (koko valtuustoryhmä), vasemmistoliitto 9, kristilliset 2, Suomen kansan sinivalkoiset 1, perussuomalaiset 1, rkp 2 (Ulla Achren, Carin Åminne), kokoomus 1 (Pauli Kossila) 27


TYHJIÄ 0

POISSA 0


Kirjasin kauppatorin kansanäänestystä koskevat puheenvuorot, koska kaupunkilaisia ehkä kiinnostaa tietää, mitä heidän edustajansa ovat asiasta puhuneet. Tässä kirjaamani muistiinpanot. Voi olla, että olen tehnyt kirjaamisessa virheitä, mutta parhaani yritin ja mahdollisimman neutraalisti. Pahoittelen mahdollisia virheitä.


Puheet aloitti Mirka Muukkonen ja lopetti Pauli Kossila. Keskustelu kesti yli kaksi tuntia.


Mirka Muukkonen vas: Heti vaalien jälkeen kerääntyi kansalaisliike vaatimaan kansanäänestystä, tuolloin oli kyse siitä, että asia tulisi käsittelyyn vanhaan valtuustoon. Luki osuvan pätkän valtuutetuille annetusta oppaasta, jossa vaaditaan päättäjiä kunnioittamaan kuntalaisten mielipiteitä. Kun tuhannet kaupunkilaiset ovat lähteneet liikkeelle, pitää äänestys järjestää. Jos päättäjät eivät edusta kaupunkilaisia, keitä he sitten edustavat? Demokratia maksaa, mutta se saakin maksaa. Teki esityksen: Valtuusto päättää, että kansanäänestys toimitetaan.


Olavi Mäenpää sks: Kunnallista neuvoa-antavaa kansanäänestystä voi tietyin osin verrata lakko-oikeuteen. Kun tietty määrä kuntalaisia voi vaatia kunnallista kansanäänestystä, miksi ei sitten voi äänestää. Melkein 14 000 turkulaista allekirjoitti vaatimuksen. Ihmetteli suuresti niitä valtuutettuja, jotka ovat vaihtaneet kantaansa, ja sanoin kunnioittavansa niitä, jotka ovat kantansa pitäneet joko puolesta tai vastaan. Moitti nimeltä yhtä demarivaltuutettua (Elo). Kyseli, mitä valtuutetut pelkäävät kansanäänestyksestä. Kansanäänestyksen kalleudesta sanoi, että asiasta on pidetty on huvittavia puheenvuoroja, demokratialla ei saa olla hintaa. Vaalien yhteydessä ei pidetty toriparkkikansanäänestystä, ennen vaaleja on ehdokkaiden lupaukset melkein aina se mukaisia kuin mitä kysyjä kysyy. Ihmetteli, mitä virkaa on selityksillä asemakaavatoimiston vastauksista kaavamielipiteisiin, näinkö tulee kunnallinen demokratia hoidettua. Sitten ihmetteli perussuomalaisten Lohelan lehtilausuntoa, että ei ole perehtynyt toriparkkiasiaan. Annetaan kansan päättää, pulinat pois. Kannatti Muukkosen tekemään muutosesitystä.


Annika Lapintie vas: Kyseessä on perustavaa laatua oleva kansalaisten demokratiaa koskeva asia. Ihmiset eivät ole kirjoittaneet nimeään mihin vaan listaan. Kunnallisvaalit 2008 ei perusteluna pidä paikkaansa, ihmiset eivät äänestäneet toriparkista. Sitten vaalien jälkeen esim. demarit päättivät olla toriparkin kannalla. Ihmiset ovat olleet ihmeissään, ja jopa demareiden väki on nimittänyt omiaan takinkääntäjiksi, ei silloin tämä perustelu voi pitää paikkaansa. Tässä ei kukaan ole myöskään siirtämässä mitään kaavoitusvastuuta kansalaisille, perustelu ei pidä paikkaansa. Jokaisen pitäisi pitää johtotähtenä työssään, että jos kansalaiset ovat oikeasti näin aktiivisia, on töppä ja torkeä päättäjä, joka ei näitä kansalaisia kuuntele. Sivulla 13 todetaan, että mikäli kansanäänestys järjestettäisiin, pitää ruveta arvioimaan edellytyksiä kevyenliikenteen ym. edellytysten parantamisesta, Tämä on suoranaista kiristystä. Lisäksi Lapintie puuttui siihen aivan älyttömään perusteluun, että jos kansa nyt päättää, että ei rakenneta toriparkkia, sitä on vaikea rakentaa sitten jälkikäteen.


Virpa Puisto sdp: On helppo yhtyä aiemmin pidettyihin puheenvuoroihin siitä, että demokratia on arvokas asia ja kansan mielipidettä pitää kunnioittaa. Demokratialla ei ole hintaa, mutta kansanäänestyksellä kyllä on. Siihen ei ole nyt varaa. Suree sitä välinpitämättömyyttä, millä listaa on valmisteltu. Kappale, johon jo Lapintie kiinnitti huomiota, ei pidä paikkaansa (Österbladin tontti ym). Kunnallisvaaleissa toriparkki oli keskeinen vaaliteema. Kansanäänestys toteutuu parhaiten siten, että valtuutetut äänestävät ennen vaaleja lupaamansa kannan mukaisesti. Hän tulee aikanaan äänestämään toriparkkia vastaan.


Jukka Kärkkäinen vas: Lähes 9 % äänioikeutetuista on kannattanut äänestystä. Valtava määrä turkulaisia oli meitä vastaanottamassa. Onko jotain, joka ei tukisi kansanäänestystä, vaikka niin moni sitä haluaa. Kärkkäinenkin piti perusteluja jopa virheellisinä. Ei vaaleissa otettu parkkiasiaan niin kovin selkeää kantaa. Lisäksi valtuutettujen mielipiteet ovat muuttuneet. Kävi läpi kaupunginhallituksesta tulleet perustelut: miten muka ei voitaisi kysyä kaupunkilaisten mielipiteitä yhdestä merkittävästä kaavoitusasiasta? Ei se sulje pois mitään muuta kuin yhden merkittävän vaihtoehdon. Onko muutama satatuhatta euroa merkittävä kustannus kuntademokratian toteutumisesta? Kärkkäisen mielestä se ei ole. Samassa yhteydessä voidaan laajemmin informoida kaupunkilaisia kehittämisasioista. On tärkeä aktivoida kuntalaisia tuomaan mielipiteensä esille tärkeistä asioista. Emme valtuutettuina ole mitenkään sidottuja kuntalaisten kannanottoon, viimeistään seuraava valtuusto voi tarkastella kantaa uudelleen jos olosuhteet muuttuvat. Toki itse katsoo, että äänestyksen tulos on moraalisesti sitova, jos äänestysprosentti on riittävän korkea, kuten uskoo että se tässä tapauksessa tulisi olemaan. Aihe sopii kansanäänestyksen kohteeksi, vaikka meillä ei ole ollut tapaa käyttää kansanäänestystä tämänkaltaisissa asioissa. Ei ole mitään perustetta, miksi ei voisi kysyä kuntalaisten mielipidettä kaavoitusasiassa. Voisi saada myönteistä mediajulkisuutta kaupungille. Esitti, että hylätään ja kannatti Muukkosta esitystä sekä palautetaan kh:n käsittelyyn (=tarkoitti oikeasti kannattaa Muukkosta).


Pauliina De Anna vihr: Palautti mieleen muutaman aiempien puheenvuorojen asioita: Osoitti puheensa erityisesti niille, jotka ennakkotietojen mukaan tulevat vastustamaan kansanäänestystä ja kyseli, eikö tilanne ole demokratian irvikuva. Pohti lyhyesti eri argumenttien mielekkyyttä ja korosti, miten äänestys voidaan järjestää yksinkertaisin kysymyksin ja asetelmin. Huomautti lisäksi, että eihän meillekään ole esitetty mitään muita keskustan kehittämisen vaihtoehtoja kuin yksi ainoa pysäköintilaitos. Nämäkin 13 000 asukasta ovat kaupungin veronmaksajia. Kuinka siis nämä perusteet voivat olla painavampia? Kuntalaisen tahtoa on kunnioitettava. Kannatti koko ryhmän puolesta Muukkosen tekemää esitystä.


Marjukka Karttunen kok kommentoi: ei ole kyse kansantahdon vastustamisesta, vaan siitä, että asia juuri kysyttiin vaaleissa ja niihin kysymyksiin ovat ehdokkaat vastanneet.


Elina Rantanen vihr: On käyty läpi monia argumentteja, haluaa nostaa niistä esiin vain yhden, jota vastaan on mahdotonta keksiä painavampia argumentteja: 13 000 allekirjoittajaa, niin lyhyessä ajassa. Ihmiset olivat itse hyvin aktiivisia, pyysivät tutuntuttujaan lähettämään listoja ym. Tämä ei ole mikä tahansa asemakaava, tori on Turun sydän. Tämä on perusteluista ylivoimaisin. Aloitteita ei todellakaan tule joka kokoukseen, ei edes joka valtuustokaudella. Meidän ei tarvitse miettiä kovin usein, onko meillä tähän varaa tai ei. Kannatti Muukkosta ja toivoi, että kh ottaa asian nyt valmisteltavakseen ja tuo sen seuraavaan kokoukseen.


Ulla Achren rkp: Päättäjiä syytetään siitä, että emme kuuntele kansalaisia. Osa rkp:n ryhmästä on kansanäänestyksen puolesta. Moni on toisaalta sitä mieltä, että sana sanottiin jo vaaleissa. Toriparkista puhuttiin paljon, siitä kyseltiin, mutta se ehdotus, johon valtuusto voi ottaa kantaa, ei silloin ollut esillä. Koko asiassa tulisi puhua suuremmista asioista ja laajemmin kuin vain toriparkista, eli keskustan kehittämisestä. Kannattaa torin alle rakennettavaa paikoitustilaa, mutta erilaisia edellytyksillä mm. taloutta, torikauppaa, ramppeja koskien. Kannatti kansanäänestystä JA toriparkkia. Onko meillä varaa laittaa rahaa kansanäänestykseen? On meillä huonompiinkin projekteihin pantu rahaa. Askarruttaa myös neuvoa-antavuus, jos tulos on ei, mutta kok ja sdp ovat jo nyt päättäneet kannattaa toriparkkia.


Katri Sarlund vihr: Omassa puheenvuorossani korostin sitä, että kyseessä on selkeä valintatilanne. Toisessa vaakakupissa on 13 000 kaupunkilaisen vaatimus kansanäänestyksestä. Mitä toisessa kupissa on, jotta se kerran monen valtuutetun mielestä on painavampi kuin asukkaiden vankka vaatimus ilmaista mielipiteensä? Ainakaan kuppeja ei saa tasan sillä argumentilla, että valtuusto edustaa kuntalaisten mielipiteitä, kun useampi valtuutettu on jo vaihtanut mielipidettään. Lisäksi on muistettava, että kaikki kaupunkilaiset eivät äänestäneet vaaleissa, mutta heillä silti voi olla tässä asiassa halu ilmaista kantansa. Kehuin myös Lapintien puheenvuoroa. Totesin, että kansanäänestyksestä tiedottamiseen meillä on jo kelpo väline, Turku-posti. Itse äänestys voitaisiin toteuttaa pääasiassa postiäänestyksenä. Esityslistalla toisen asian kohdalla on tietoa viime vuoden lopussa päättyneestä projektista nimeltä Demokratiatilinpäätös, jossa tavoitteena oli kehittää kuntademokratian tilaa ja toimivuutta. Vuosina 2005 -2008 hankkeen kokonaismenot olivat 107.199 €. Oliko tämä sallittu kustannus demokratia edistämiseksi ja kansalaisten osallisuuden edistämiseksi? Kuinka alas pitäisi kansanäänestyksen yksikköhinta/äänestäjä saada, jotta demokratia ja kansalaisten itsensä vaatima kuuleminen olisi perusteltavissa? Lopuksi pyysin valtuutettuja miettimään, mitä heillä todellisuudessa on siinä toisessa vaakakupissaan. Onko sen sisältö todellakin painavampi kuin 13 000 kaupunkilaisen mielipide?


Jarmo Rosenlöf sdp: Päätöksenteko ei ole ollut helppoa sosialidemokraateille. Lähestyvät asiaa siltä osin, että asia ei ole yksin toriparkki eikä torin kaava, vaan pitää hyväksyä myös koko keskikaupungin kehittäminen, eikä sitä asiaa ole tässä kansanäänestysaloitteessa tuotu esille. Muistutti myös edellisestä ryhmien välisestä sopimuksesta, siinä oli kirjaukset asiasta. Kaikki tietävät, että demarit tekevät ryhmäpäätöksiä, on asiatonta lähteä painamaan yksittäisiä valtuutettuja. Tämä asia on huomattavasti suurempi. Rosenlöfille tulevat yhteydenotot ovat koskeneet lähinnä pelkoa siitä, että asia kaatuu taloudellisesti kaupungin niskaan. Eivät välttämättä hyväksy kj:n kaikkia perusteluita mutta kylläkin esityksen.


Kommenttipuheenvuoroja:

Mika Helva vihr: ei sopimuksessa tällaista ollut.

Mette Hyytiäinen vihr: keskustaa voi kehittää myös ilman toriparkkia.

Olavi Mäenpää sks: älkää te vastatko Piian Elon suulla alkääkä kahlitko häntä, antaa valtuutettu Elon itse vastata

Jarmo Rosenlöf sdp: toteaa edelleen Helvalle, että oli selvä viittaus parkkiasian ratkaisemiseen, ja jokainen saa käyttää itse oamt puheenvuoronsa

Mika Helva vihr: sopimuksessa ei käytetty sanaa parkki ja pysäköintiasiat on ratkaistu jo silloin, kun Louhi rakennettiin, ja jos Louhi joskus käy riittämättömäksi, sitä voi laajentaa

Elina Rantanen vihr: olemme ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa esittäneet Louhen laajentamisen tutkintaa

Aleksi Randell kok: toriparkki sisältyi asiaan, vaikka sitä ei sopimuksessa suoraan lukenutkaan


Ville Niinistö vihr: piti kokoomuksen ja demareiden koplausta kummallisena menneiden sopimusten valossa. Puhui siitä, miten kansanäänestys voi auttaa demokratian kehittämisessä. Meillä äänestysaktiivisuus on laskenut ja ihmiset kokevat, että he eivät voi vaikuttaa lähiympäristöönsä. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä tullaan harkitsemaan myös sitä, että olisi pakollinen kansanäänestys, jos riiittävän suuri määrä (ehkä noin 10 % ) sitä vaatii. Kansanäänestys vahvistaa suoraa demokratiaa eikä heikennä sitä, Sveitsissä ihmiset saavat tietoa ja poliittisten ryhmien näkemyserot tulevat selviksi. Poliitikot joutuvat näkemään vaivaa perustellakseen kantansa ihmisille. Suomessa tulee sellainen tunne, että juristerian kielellä pyritään hämäämään. Sellainen politiikka, jossa ihmisiä kuullaan, ei tietenkään ole kovin helppoa politiikkaa, mutta se lisää ihmisten osallistumista. Ja se ratkaisisi asiat siten, että tuloksen jälkeen olisi helppo sopia muista tarvittavista toimenpiteistä keskustan kehittämiseksi. Turun keskusta on Suomen arvokkaimpia kaupunkialueita ja se on kansanäänestyksen arvoinen. Suomessa ihmiset helposti kokevat, että kun he haluavat vaikuttaa, kansanliikkeet usein häviävät taistelunsa. Näkemyksiä ei huomioida, eikä tämä nosta äänestysaktiivisuutta vaalipäivänä. Tarvitsemme siis instituutiona kansanäänestyksiä.


Kommenttipuheenvuoroja:

Jarmo Rosenlöf sdp: Sosialidemokraatit ovat asettaneet omat ehtonsa, ja jos nämä ehdot eivät toteudu, he eivät kannata toriparkkia.

Olli Manni kok: aikoinaan ei kannatettu jätevedenpuhdistamoäänestystä, eivät vihreätkään.

Ilkka Kanerva kok: kommenttipuheenvuoro meni minulta ohi, sori

Katri Sarlund vihr: puhuin siitä, miksi aikoinaan en kannattanut sitä kansanäänestystä jätevedenpuhdistamosta, ja pidän sitä vieläkin oikeana ratkaisuna

Aleksi Randell kok: ei tämä ole niin yksinkertaista

Katri Sarlund vihr: kyllä tämä nyt vaan on yksinkertaista


Maija Perho kok: Jatkaa siitä, onko asia niin yksinkertaista. Toriparkkiratkaisu antaa edellytyksen muille kehittämistoimille, joita keskustan kehittäminen edellyttää. Lapintie tulkitsi uhkailuksi, Perho tulkitsee niin, että mainittujen kehittämiskohteiden toteuttaminen estyy tai vaikeutuu. Hän myös kyseli, että luovuttaako valtuusto vakaan harkintansa ja päätösvaltansa pois, jos kansa äänestää asiasta, On sitten aivan eri asia, miten kehitetään kansan osallistumismahdollisuuksia ja käytännön järjestelyitä. Ryhmä ei kannata kansanäänestystä.


Kommenttipuheenvuoroja:

Virpa Puisto sdp: ei nämä puistot liity mitenkään toriparkkiin

Mikaela Sundqvist vihr: toriparkki ei kalliilla pysäköintipaikoilla ratkaise tämän kaupungin pysäköintiongelmaa

Maija Perho kok: kytkeytyvät pysäköintijärjestelyihin torin ympäristössä, kaupungintalon puisto on yksi sellainen

Aleksi Randell kok: kyllä kytkös on olemassa, ja siksi tämä puhuu nimenomaan kansanäänestystä vastaan


Pasi Heikkilä vas: tulee muistuttamaan tulevia äänestäjiä tästä demareiden kekkuloinnista ja siitä, mihin ryhmäkuri johtaa, se on tyhmäkuria. Tämä lama ei toriparkkityömaalla hoidu. Poliittinen valta on aina ostettavissa, mitä isompi vaalibudjetti sitä enemmän ääniä. Ihmettelee, että täällä ei ole aivan reiällisiä takkeja kun niitä on niin monta kertaa käännetty. Puhui pääomittamisesta ja siirtyi sitä kautta Yhdysvaltain velkoihin. Sitten puhuttiin Olkiluodon työmaasta ja siellä työskentelevistä ulkomaalaisista. (Huono selostus minulla, putosin hieman kärryiltä). Kun pääomat on rakennusvaiheen kriittisessä vaiheessa syöty tai juotu loppuun, sitten vaaditaan kaupunkilaisten uhriverta. Kaupunkilaiset seisovat toirmontun reunalla ja päättäjät Börsin ikkunoissa konjakkilasi kädessä, tai jotain. (Oli hieman haastava puheenvuoro).


Mika Helva vihr: Turku sai aikoinaan paljon mainetta sillä, että Turku allekirjoitti Aalborgin sopimuksen. Sen ensimmäinen kohta koskee kuntalaisten osallisuuden parantamista. Tänään testataan se, allekirjoitetaanko papereita vain pilanpäiten vai ollaanko niissä tosissaan mukana. Tänään voidaan osoittaa, että kun kuntalaiset näin sankoin joukoin vaativat kansanäänestystä, se järjestetään. Sama juttu on Turku-strategiassa, se lähtee demokratiasta, osallisuudesta ja siitä, että kuntalaiset saavat sanoa sanansa. Strateginen johtaminen lähtee Turku-strategiasta, ja sen lähtökohta on kuntalaisten kuuleminen. Tänään pitää ansaita ne Aalborgin sopimuksesta saadut kiitokset.


Mikko Laaksonen vihr: Kauppatorin asemakaavan käsittelyä vaalien alla tarkoituksen mukaisesti hieman viivytettiin, esittely oli viety Joutsenettiin jo ennen vaaleja mutta sitä ei silti tuotu listalle ennen kuin vasta vaalien jälkeen. Kansanäänestystä käytetään runsaasti paikallisissa asioissa mm. Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Puhui liikennejärjestelmistä ja siitä, miten Turussa tullaan ydinkeskustaan asioimaan. Monet keskustassa asioivat ovat valinneet asuinpaikkansa siksi, että eivät tarvitse autoa. Piti riskialttiina sitä, että keskustan kannalta merkittävät asiat kuten pyörätieverkoston toteutuminen, kytketään toriparkkiin sillä tapaa kuten on nyt useissa puheenvuoroissa tehty. Vertasi pysäköintilaitosta siihen, että tehtäisiin terveelle ihmiselle ohitusleikkaus. Ihmisillä on paljon huolia toriparkkiin liittyen ja siksi he haluavat kansanäänestystä. Rakentaminen kestää selvitysten mukaan 4,5 vuotta, ja se on pitkä aika ihmiselämässä. Rakentamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia, mutta käsittelyssä olleen maankäyttösopimuksen mukaan kaupungilla ei ole mahdollisuutta anoa korvauksia esimerkiksi joukkoliikenteelle aiheutuneista haitoista.


Martti Wallasvaara vihr: uuden valtuutetun yksinkertainen huomio käydystä keskustelusta: ei ole kuullut miään painavaa haittaa kansanäänestyksen järjestämisestä. Näkee silmissään 3-4 euroa/äänestäjä maksavan mainoskampanjan, jossa kaupunki saisi valtavasti valtakunnallista myönteistä huomiota kansalaisten kuuntelemisesta.


Mikaela Sundqvist vihr: Se, että kaupunkilaisten mielipidettä ei nyt haluta kuunnella, ei kannusta äänestämään seuraavissa vaaleissa. Jotta usko demokratiaan säilyy, tulisi kansanäänestys suorittaa.


Jarmo Laivoranta kesk: Miten se, että ei päätetä kansanäänestystä, olisi demokratian irvikuva? Me olemme täällä demokraattisesti valittuja ja teemme demokraattisesti päätöksiä. Pitäisi enemmän irvikuvana sitä, että me muuttaisimme mielipiteitämme aina uusien vaatimusten mukaan. Tosin myöntää, että hänellä saattaa olla trauma EU-kansanäänestyksestä ja muisteli siitä asiasta menneitä. Ei myöskään halua haaskata rahaa kansanäänestykseen, virkamiehet tarvitaan tekemään nyt talouspäätöksiä. Se on myös ryhmän yksimielinen kanta.


(Saara-Sofia Sutelalle kok tuli tässä kohtaa este, hän poistui kokouksesta. (Sutela oli muuten vaalikoneessa ainoana kokoomuslaisena ollut toriparkkia vastaan).)


Piia Elo sdp: Ei käy enää läpi argumentteja, mutta ryhmä on demokraattisesti äänestämällä päättänyt olla kansanäänestystä vastaan. Kukaan ei ole häntä painostanut vaan hän noudattaa ryhmän päätöstä. Tulee kuitenkin aikanaan äänestämään toriparkkia vastaan.


Pentti Huovinen kok: kunnioittaa suuresti kansalaisten kantaa. Kaava kuitenkin sallii liiketilojen rakentamisen, mutta asiasta ei ole vielä lopullista tietoa. Eniten häneltä kysyttiin vaalien alla toriparkkikantaa. Vastasi, että kulttuuripääkaupunkivuonna pitää olla torin kunnossa ja asia ei saa kaatua taloudellisesti kaupungin syliin. On kaupunginhallituksen esityksen kannalla.


Pauli Kossila kok: Oman ryhmänsä kannasta poiketen on sitä mieltä, että kansanäänestys pitää järjestää. Kaikilla ei ole tietoa tarpeeksi, mutta jos äänestys järjestettäisiin, tietoa tulisi varmasti riittävästi.

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

VOI VOI! SIIS TOSI HARMI!

Anonyymi kirjoitti...

Aivan mahtavaa, että kirjasit kommentit ja omalta osaltasi edistät vapaaehtoisesti avoimuutta!!

On tämä niin ikävää. Mutta mielenosoitus oli aivan mieletön: siellä meitä oli 300-500 osallistujaa, vauvasta vaariin. Vieressäni kulki lapsi, joka oppi huutamaan: "Kakka toriparkki!" Iloinen ja positiivinen mielenilmaus, harmittaa vain todella vietävästi, ettei meidän ääntämme kunnioitettu. Kyllä on käsite 'demokratia' siis edelleen tässä maassa hakusessa. Itsekin opin yli kymmenen vuotta yhteiskuntaopin tunnilla demokratiasta, että siihen kuuluu äänioikeus. Piste. Ymmärrys demokratiasta näyttää edelleen olevan yhtä kapea kuin oli tuolloin...

Kiitos puolestaäänestyksestä ja meidän ihmisten kuuntelemisesta, jotka ovat teidät sinne valtuustoon valinneet! Dialogin käynti ihmisten kanssa kuuluu poliitikon tehtäviin.

Mauno Joukamaa kirjoitti...

Isot kiitokset puheenvuorojen kirjaamisesta, nämä ovat tärkeää ja arvokasta informaatiota.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos kun kirjasit todistusta demokratian surkeasta tilasta. Olen todella surullinen tästä päätöksestä.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos puheenvuorojen kirjaamisesta. Istuin lehterillä, ja näin ne juuri meni.

Demari- ja kokoomusedustajilla on niin "kansa olemme me" -meininki. Kun paikat on vaaleissa saatu, ruvetaan ajamaan sisäpiirissä sovittuja koplauksia, ja kas kummaa, siinä samassa sattuu tulemaan vielä kaikenlaista omaakin hyvää.

Pystyyn kuolleita kansalaisvaikuttamis- ja osallisuusprojekteja yritetään tehdä isolla rahalla. Isot puolueet kannattavat niitä, mutta kun oikeasti kaupunkilaiset olisivat halunneet ottaa kantaa, samat puolueet tuntuivat säikähtävän pahasti. - Eivät kai tarkoittaneet että kansa (maksaja) sentään kaikenlaisissa asioissa voisi osallistua.

katrisarlund kirjoitti...

Kiitos vaan kiitoksista, ja erityinen kiitos kaikille teille, jotka annoitte aikaanne ja työpanostanne demokratian kehittämiseksi. Turun puolueet eivät olleet siihen vielä valmiita, mutta ehkä sitten ensi vaalien jälkeen? Palaan tähän keskustelun kirjaamisasiaan varsinaisessa blogitekstissä.

Katri