30.8.08

Lausuntoa pukkaa kaupunkiliikenteestä

Lähetin tänään kaupungille Vihreiden valtuustoryhmän virallisen lausunnon Turun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman luonnoksesta. Muiden lausunnonantajien ohella lausunnot oli pyydetty myös valtuustoryhmiltä. Syynä tähän oli kai se, että suunnitelman luonnos oli aihettanut nikottelua eräissä - tai ainakin eräässä - valtuustoryhmässä. Autoilun vähentäminen tekee niin niin niin kipeää. No, tässä meidän lausuntomme.

Vihreiden Turun valtuustoryhmän lausunto Turun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman luonnoksesta


Vihreiden valtuustoryhmä kiittää mahdollisuudesta lausua Turun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman luonnoksesta ja ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:

Vihreät pitävät luonnosta hyvänä pohjana Turun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaksi. Kannatamme kehityskuva B:n mukaista kehitystä. Kyseenalaistamme kuitenkin liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen (vähintään 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä) riittävyyden. On arvioitu, että maailman rikkaiden maiden pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjään 25-40 % vuoteen 2020 mennessä ja 80-95 % vuoteen 2050 mennessä. Meidän tulee tavoitella suurempaa liikkumisen muutosta ja siten myös suurempaa päästövähennystavoitetta.

Päästövähennystavoitteet tulee pilkkoa lyhyemmän tähtäimen osatavoitteisiin, joista voidaan johtaa valtuustokauden mittaisia tavoitteita ja vuosittaisia päätöksiä talousarvioon.

Uusia asuinalueita rakennettaessa kaupungin tulee toteuttaa alueelle tehokas joukkoliikenne jo siinä vaiheessa, kun alue lähtee rakentumaan. Alkuvaiheessa tämä tuottaa kaupungille kustannuksia, mutta vain tehokkaasti palvelevan joukkoliikenteen kautta uudet asukkaat oppivat alueensa joukkoliikenteen käyttäjiksi. Heikosti hoidettu julkinen liikenne opettaa uusien alueiden uudet asukkaat toimimaan oman autonkäytön varassa. Tätä globaalit ja valtakunnalliset päästötavoitteet eivät enää mahdollista.

Vihreiden ryhmä haluaa korostaa seudullisen ja maakunnallisen yhteistyön merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Turun kaupungin on tavoiteltava nykyistä merkittävästi parempaa yhteistyötä lähikuntien kanssa, jotta kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat saadaan toteutettua tuloksellisesti (toimenpiteet 1.1 , 6.1 ja 8.1).

Koko kaupunkiseudun tasolla pidämme tärkeänä, että Turku lähikuntineen pikaisesti määrittelee joukkoliikenteen runkoverkon ja asettaa selkeät määrälliset, laadulliset ja taloudelliset vuositavoitteet runkolinjojen palvelutason kasvattamiseksi (toimenpide 8.4). Haluamme korostaa suunnitelman tavoitteiden konkreettia toteuttamista kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman kautta (toimenpide 2.1).

Haluamme korostaa myös joukkoliikenteen käytettävyyttä. Hyvä mittari joukkoliikennejärjestelmän käyttäjäystävällisyydelle on asiakaskyselyjen kautta saatava tieto satunnaisen joukkoliikennematkaajan kokemuksesta bussipalvelujen käytön helppoudesta (toimenpide 8.6).

Vihreät haluavat kiirehtiä Turun matkakeskuksen rakentamista osana joukkoliikennepalvelujen tason parantamista ja keskustan kehittämistä (toimenpide 3.5 ja 8.7).

Lopuksi toteamme, että Vihreät ovat tukeneet ja tulevat tukemaan poliittisissa linjauksissaan pyörätieverkoston parantamista, pikaraitiotien toteuttamista ja paikallisjunaliikenteen käynnistämistä.Turussa, 29.8.2008

Vihreiden valtuustoryhmän valtuuttamana

Katri Sarlund

valtuustoryhmän vpjPS. Lisätietoa itse suunnitelmasta löytyy täältä.

Ei kommentteja: