15.6.07

Rakuunapuiston tilanteesta: tulossa katselmus

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta oli tiistaina jättänyt Rakuunapuiston suunnitteluvarauslausunnon pöydälle. Lautakunta tulee ensi viikon tiistaina eli 19.6. puistoon katselmukselle. Tarkkaa aikataulua en tiedä, mutta he lähtevät katselmusreissulle klo 14 ja listalla on kaksi kohdetta, Rakuunapuisto ja joku muu. Siis puistoon vaan lautakuntaa odottelemaan, hyvät alueen asukkaat, jos satutte tätä blogia lukemaan. Tarkemman aikataulutiedon saa soittamalla lautakunnan sihteerille.

Alueen asukkaat ovat selvästikin olleet aktiivisesti yhteydessä lautakunnan jäseniin. Ainakin vihreät jäsenemme Elina Rantanen ja Päivi Paasto sanoivat, että yhteydenottoja on tullut paljon. Loistavaa. On myös hyvä, että lautakunta tulee katselmukselle. Paikan päällä näkee omin silmin, kuinka paljon polkuja puistossa on, ja siitä voi jokainen tehdä päätelmänsä puiston virkistyskäyttöarvosta. Luonnonarvoja tietenkään unohtamatta.

Osa luottamushenkilöistä on heidän kanssaan keskustellessani pohtinut yleiskaavan AK-merkinnän merkitystä. Toistan vielä: AK-merkintä yleiskaavassa ei tarkoita sitä, että kaava ohjaa rakentamaan paikalle taloja. Se tarkoittaa, että tämä alue on kerrostalovaltaista aluetta, ja niinhän se onkin, sekä Lehmustien varrella että Rakuunatien päässä on yllin kyllin kerrostaloja. Kerrostaloalueelle kuuluu kuitenkin myös puistoja ja virkistysalueita, ja ne sisältyvät yhtä lailla AK-merkinnän sisään. Ei niitä merkitä erikseen V-merkinnällä.

Vielä varmemmaksi vakuudeksi asiasta kävin tarkastamassa, mitä Ympäristöministeriön yleiskaavamerkintöjen opas asiasta sanoo. No, se sanoo A- eli asuinaluemerkinnästä näin: "Merkintä alaluokkineen voi sisältää myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita, alueen asukkaita palvelevia virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita." (Alamerkinnät tarkoittavat AK-, AP ja muita vastaavia, rakentamista tarkemmin ohjaavia merkintojä, mutta ne kaikki sisältyvät tähän yleiseen A-ohjeeseen.)

Toivottavasti lautakunta on ensi tiistaina paremmassa tolkussa kuin ympäristö- ja kaavoitusvirasto on ollut asiaa valmistellessaan, ja antaa hankkeesta kielteisen lausunnon. Asemakaavatoimiston tehtävä on suunnitella hyvää elinympäristöä. Sillä pitää olla selkärankaa sanoa suoraan "Ei" älyttömille hankkeille. Kestävää kehitystä ei saa käyttää valheellisena keppihevosena. Kestävä kehitys seisoo neljällä jalalla: kehityksen on oltavaa kestävää niin ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin, jotta sitä voi kutsua kestävän kehityksen kriteerit täyttäväksi. Rakuunapuiston tapauksessa on ilmiselvää, että vain yksi näistä kriteereistä täyttyy, joten hanketta ei voi mitenkään perustella kestävän kehityksen kriteerein.

(Turun kaavoittajilla olisi kestävän kehityksen käsitteestä paljonkin keskusteltavaa peilin edessä. Meillä perustellaan yleisesti hankkeita valheellisin perustein kestävän kehityksen nimissä, ja tällainen mätä toimintamalli syö koko käsitteen käyttökelpoisuuden. Kestävyyden kriteerit ovat olemassa, ja jos ne eivät alkuunkaan täyty, ollaan kaukana kestävästä kehityksestä. Kuten huomaatte, tämä kestävä kehitys -käsitteen väärinkäyttö korpeaa minua ihan oikeasti. Puppu on puppua, tulee se sitten miltä taholta tahansa. Pahinta on, jos se tulee ns. asiantuntijaorganisaatiolta.)

Vasaramäen asukkaiden on syytä tiedostaa, että lautakunta todellakin antaa suunnitteluvarauksesta vain lausunnon. Varsinaisen päätöksen tekee myöhemmin kiinteistölautakunta. Puiston rakentamista vastustavien asukkaiden tulisi jaksaa olla vähintäänkin yhtä aktiivisia kiinteistölautakunnan jäseniin päin, kuin mitä he ovat nyt olleet ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäseniin.

4.12.2007 tulee muuten kuluneeksi 48 vuotta siitä, milloin Rakuunapuisto vahvistettiin asemakaavoitetuksi puistoksi.

Ei kommentteja: