27.4.07

Pisteitä ja kilometrejä

Jee jee! Olen tänään perjantaina saanut suoritettua 12 opintopisteen verran opetusministeriön järjestämän Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulun -hankkeen kehittäjäkoulutusta! Olen opiskellut mm. yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä, koulun oppilaskuntatoimintaa, vuorovaikutuksellista toimintakulttuuria, yhteistoiminnallisia toimintatapoja, uusien rakenteiden organisointia, kehittämisprosessin ohjaustaitoja, konsultatiivisia työmenetelmiä, ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutuksen ohjaamista vuoden ja neljä kuukautta. Ei voi sanoa, että olisin tullut valmiiksi, mutta ehkä kuitenkin hieman osaavammaksi. Mainostan vielä kerran hankkeen tuottamaa mainiota materiaalia oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi. Kaikkien oppilaskuntatoiminnasta vastaavien kannattaa ehdottomasti tutustua ainakin perusoppaaseen, se on hyvä. Lisäksi hanke on tuottanut videomateriaalia. Kunnat.net on taas tuottanut Demo -nimisen demokratiapelin, joka sopii mainiosti yläluokkien yhteiskuntaopin tunneille.


Viikon uutisoinnista: vanhan kotikaupunkini aviisi Aamulehti kirjoitti männäviikolla siitä, miten liikenneveroa suunnitellaan perittäväksi ajetuista kilometreistä. Liikenneministeriö julkaisee toukokuussa selvityksen tienkäyttömaksuista. Tiemaksumalliksi Aamulehden mukaan suunnitellaan raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen kilometripohjaista verotusta. Suomi on Baltian maiden lisäksi ainut EU-alue, josta tiemaksut puuttuvat. Suunnitelmissa on hyödyntää satelliittipaikannus- ja matkapuhelintekniikkaa. Mallissa jokaisen autoilijan ajotapaa ja liikkumista tarkkailtaisiin reaaliaikaisesti ja euroja kertyisi maksettavaksi ajettujen kilometrien mukaan. Ajoneuvovero poistuisi.


Uuteen hallitusohjelmaan on asiasta kirjattu seuraavaa likiliippaavaa:

  • Liikennepolitiikalla ja älykkään liikenteen palveluilla tuetaan ilmastopolitiikkaa, kestävää kehitystä ja turvallista liikkumista.

  • Hallitus edistää informaatioteknologiaa hyödyntävien palvelujen käyttöönottoa liikenteessä.

  • Hallitus linjaa vaalikauden alussa eduskunnalle asetettavalla selonteolla liikennepolitiikan pitkä aikavälin suuntaviivat. Selonteko pitää sisällään vaalikauden 2007-2011 väyläinvestointiohjelman sekä liikennejärjestelmän kokonaisuuden hallintaan perustuvan pitkäjänteisen liikenteen ja infrastruktuurin kehittämis- ja investointiohjelman. Samassa yhteydessä selvitetään budjettirahoitusta täydentävien rahoitusmallien käyttöönotto väyläinvestointeihin.

  • Logistiikan tutkimuksen ohella panostetaan erityisesti liikenteen telematiikkaa hyödyntävien ohjaus- ja tietopalveluiden kehittämiseen.

  • Selvitetään käyttöperusteisten liikenteen hinnoittelumallien käyttöönottoa ja älykkäiden tiemaksujärjestelmien kokeilua.

Eli vankasti uudistus on ohjelmaan paalutettu.


Tervetuloa, tiemaksu-uudistus! Jo on aikakin. Muukin maailma toimii saastuttaja maksaa -periaatteella, joten sama logiikka vaan liikenteeseenkin. Haja-asutusalueen problematiikka voidaan epäilemättä ratkaista telematiikalla. Olennaista on tiemaksujen ohjausvaikutus kaupunkiseuduilla. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on erittäin tärkeää pystyä puuttumaan myös henkilö- ja tavaraliikenteen päästöihin. Kun vielä saadaan auton hankintaan liittyvä verotus ympäristöohjaavaksi (=vähän hiilioksidia tuottavista autoista tulee hankintahinnaltaan edullisempia ja paljon saastuttavat maksavat enemmän), ja potkua joukkoliikenteen kehittämiseen, on asiassa päästy jo koko lailla eteenpäin.


Lopuksi "evankelishenkinen" visio: Ja kukin pendleri ajoi verollepantavaksi omaan kaupunkiinsa. Ellei sitten ollut fiksu ja käyttänyt joukkoliikennettä.

Ei kommentteja: