13.3.07

Vaalirahoituksesta

Ministeri Leena Luhtasen vaalirahoituksen koukeroista lähtenyt kohu toi niin minun kuin varmaan monen muunkin ehdokkaan mieleen sen, että toki tiedot vaalirahoituksestaan voisi julkistaa jo nyt, ennen vaalipäivää. Summat ovat hieman noin-summia, koska aivan kaikkia laskuja ei ole vielä maksettu, tai niitä ei ole vielä edes tullut. Jotain pientä olen voinut unohtaa. Mutta aika tarkkaan olen kampanjakuluistani selvillä ja rahapussin pohja pilkottaa pahasti.

Tässä siis lyhyt selostus kampanjani rahoituksesta. Monen muun puolueen ehdokkaat nauravat mahansa kipeäksi tätä lukiessaan, niin pieniä ovat kampanjasummamme heidän kampanjoidensa loppusaldoihin verrattuna. Mutta vihreäksi kampanjaksi tämä on iso - ja ehdottomasti suurin minun koskaan tekemistäni. Eikä monella pienemmän puolueen ehdokkaalla ole rahaa tämänkään vertaa.
  • Kulut: kampanjani loppusummaksi muodostunee noin 8300 - 8500 euroa. Suurin kuluerä on mainokset: niihin menee lähes 6000 euroa. Tästä yli puolet nielee nyt käynnissä oleva JCDeCaux´n bussipysäkkimainoskampanja. Vaalilehteä tai ostettua mainosjakelua minulla ei ole ollut. Lehtimainontaa olisi ollut hyvä olla enemmän ja useammissa lehdissä, mutta kun ei ole enempää rahaa, niin ei ole enempää. Mainosesite kustansi kaikkineen noin 600 euroa. Muita kulueriä ovat kampanjatuotteet, valokuvaukset meikkeineen ja kampauksineen, nettisivujen päivitys, tilaisuudet kahvituksineen ja ehdokasmaksu (400 euroa).
  • Tulot: tähän mennessä olen saanut neljältä yksityishenkilöiltä vaalitukea yhteensä noin 2600 euroa. Yksi näistä on mieheni ja kaksi muuta sukulaisiani. Yksi tuntematon lahjoittaja on tukenut kampanjaani 500 eurolla, mistä hänelle valtavan iso kiitos! Loput hieman vajaa 6000 euroa on peräisin (nyttemmin tyhjältä) säästötililtäni, jonne olen tallettanut luottamustehtävien hoidosta saamiani kokouspalkkioita. Yrityksiltä en ole pyytänyt enkä saanut tukea, enkä ole vaalien jälkeen "kiitollisuudenvelassa" kenellekään kampanjani taloudellisesta tukemisesta. Itsenäisyyteni poliittisena päättäjänä ei ole edelleenkään millään tavalla vähentynyt tai vaarantunut. Periaatteessa olisin kyllä voinut ottaa kestävän kehityksen kriteerit täyttävältä yritykseltä vaalitukea vastaan, jos tuki olisi ollut ehdotonta. Mutta en siis ole sellaista edes pyytänyt saati sitten saanut. Tukiyhdistyksen kautta ei ole kierrätetty rahaa kampanjaan, sillä tukiyhdistystä ei ole.
  • Muu tuki: Turun Seudun Vihreät ry on tukenut jokaisen jäsenensä kampanjaa maksamalla yhden tilaisuusmainoksen yhdessä toisen ehdokkaan kanssa. Minun osaltani tämä toteutui jo vuoden 2006 puolella, jolloin meillä oli Ville-Veikko Mastomäen kanssa ilmastoaiheinen tilaisuus Vimmassa. Vihreät Naiset ry maksaa kaikille jäsenehdokkailleen osuuden yhteiseen mainokseen, tämä ilmestyy nyt tulevan lauantain Turun Sanomissa. Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry on mainostannut ehdokkaitaan piirin vaalilehden, ehdokasjulisteen ja muutaman yhteisen lehtimainoksen verran.
  • Laillisuus: Tilapäistä taittoapua ja valokuvaajaa etsittäessä on ehdoksi asetettu, että hommat tehdään laillisesti. Näin on myös toimittu. Vakitaittajallani/nettisivujen tekijällä on toiminimi, ja asia on siltä osin kunnossa.

Siinä se. Ei suureellista, mutta periaatteessa pitäisi riittää. Siitä olen pahoillani, että rahani eivät ole riittäneet aluelehdissä mainostamiseen. Periaatteena on ollut, että velkaa ei oteta, mutta kaikki säästetty saa mennä. Töistä en ole voinut olla pois sen enempää rahan kuin työtehtävien hoitumisenkaan takia. Yhden päivän aion pitää vapaata nyt loppuviikosta.

Vihreiden puoluesihteeri Ari Heikkinen on tänään ottanut kantaa meille vihreille niin tuttuun teemaan, vaalirahoituksen avoimuuteen. Heikkinen vaatii, että vaalirahoituslakia on uudistettava niin, että kampanjoiden rahoitus ja se miten rahat käytetään, saadaan tosiasiallisesti läpinäkyväksi. Kannatan vaalirahoituksen avoimuuden lisäämistä, ja minusta olisi myös tarpeen keskustella vaalikampanjoinnille asetettavasta kattosummasta. Demokratian ja riippumattoman päätöksenteon kannalta on erittäin ongelmallista, jos läpimenoon tarvitaan useiden kymmenien tuhansien eurojen kampanjaa. Ja kalleimmat kampanjathan maksavat vielä paljon enemmän.

Valistunut äänestäjä seuraa tarkkaan, mikä firma mainostaa kenenkäkin ehdokkaan vaalilehdessä, ja miten tämä sitten vaikuttaa hänen myöhempään päätöksentekoonsa. Joskus toivoisi, että myös valistuneet toimittajat olisivat tässä seurannassa hieman nykyistä aktiivisempia. Eduskuntavaalilehdissä runsaasti mainostavat paikalliset rakennusliikkeet kun eivät ehkä ole täysin pyyteettömästi kansankunnan demokratiakehityksen edistämisen asialla.

PS. Jos jostain ihmeen syystä haluaisit vielä loppumetreillä tukea kampanjaani, se onnistuu näitä ohjeita noudattaen.

Ei kommentteja: