27.1.07

Pari saalista uutisvirrasta

Perjantai osoittautuikin mielenkiintoiseksi uutispäiväksi. Ensin demariuutiset: kannatus laskussa ja Eero Heinäluoma ei ehkä saisi itseään edes läpi Helsingin vaalipiiristä. Kuinkahan myöhään mahtaa tänä yönä palaa valot demareiden puoluetoimiston ikkunoissa? Mielenkiintoista nähdä, mitä tästä seuraa. Jos vanhat merkit käyvät ennusmerkeiksi, alkaa rapa lentää: kun kovasti muita mustaa, oma lian tahrima nassu näyttää puhtoisemmalta. Turun demarithan kokeilivat tätä jo ärkkäreihin (rkp-läisiin) St. Olofskolanin kohdalla, ja jatkoa on varmastikin luvassa. Ehkä demareiden kannattaa viritellä hurrivihaa, saavat sillä omat joukot ja liki liippaavat mukavasti vaalivireeseen? Mene ja tiedä, mutta muusta näkövinkkelistä on taannoista St. Olofskolan-näytelmää vaikea ymmärtää. Vaan eiköhän meidät vihreätkin jollakin konstilla saada nostettua tikun nokkaan, jotta voivat sitten mainostaa omaa "hyvinvointivaltion" pelastusprojektiaan. Sanoisin sitä kuitenkin enempi museoinniksi.

Seuraavaksi kosiouutisia. Ensin keskustan Matti Vanhanen kosiskeli meitä vihreitä hallitusyhteistyöllä, ja perään demareiden Pia Viitanen tuppaa samalle asialle. Eihän tässä nyt tiedä, mihin suuntaan hymyillä, kun näin on vientiä. Vaan lupaavatko vaan kosijat turhaan, liekö vakavissaan kuitenkaan? Minulle kelpaisivat kyllä molemmat, jos avioehdoista päästään riittävän hyvään sopimukseen. Erityisesti keskustan kanssa vihreillä olisikin tavoitteellisia yhteneväisyyksiä, joita olisi tarve saada eteenpäin.

Paikallisuutisia: Turun radio uutisoi, että "Turun seudun arkkitehdit haluavat keskeyttää toriparkin asemakaavoituksen". Vetoomuksessa arkkitehdit toteavat aika rankasti, että...

  • Keskustan toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset ongelmat ovat liian monimutkaisia ja vaativia ratkaistaviksi yksittäisillä asemakaavoilla. Asemakaavoitus tarvitsee tuekseen keskustan osayleiskaavan, jonka avulla sekä kuntalaisille että päättäjille voi muodostua riittävän selkeä käsitys keskustan kaupunkirakenteellisista tavoitteista. Kaikkien keskustan toimijoiden, niin asukkaiden, yrittäjien, kuin alueella työssäkäyvien tulee tietää ja pystyä vaikuttamaan ympäristönsä kehittymiseen, mutta vastuu vaihtoehtojen kehittämisessä ja esittelemisessä on kaupunkisuunnittelun ammattilaisilla.
  • Keskustan osayleiskaavassa tulee ratkaista vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia vertailemalla kaikkia liikennemuotoja, erityisesti pyöräilyä ja joukkoliikennettä koskevat reitti- ja saavutettavuuskysymykset, pysäköintijärjestelyt sisäänajoineen (ml. Louhen laajennuksen hyödyntäminen), kävelyvyöhykkeet, kaupunkikuvallisten ongelmakohtien tavoitteelliset ratkaisumallit sekä rakennussuojelukysymykset. Samalla tulee selvittää keskustaan ja sen palveluihin tukeutuvien täydennysrakennusalueiden toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen kytkeytyminen kaupunkirakenteeseen.
  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee suunnittelun perustua riittäviin selvityksiin. Edelleen lain logiikan mukaan ylempiasteisen kaavan ja sen selvitysten puuttuessa tulee selvitykset laatia alempiasteisen kaavan yhteydessä. Turun seudun arkkitehdit toteavat, että Kauppatorin asemakaavassa käsitellään kaupunkirakenteellisia kysymyksiä, joiden vaihtoehtoja ja vaikutuksia ei ole riittävässä laajuudessa selvitetty. Turun seudun arkkitehdit esittävät, että Turun kaupungin tulee mahdollisimman pikaisesti uudelleen aloittaa keskustan osayleiskaavatyö (kaavatunnus 58/2002) ja keskeyttää Kauppatorin asemakaavan laatiminen, kunnes em. selvitykset vaihtoehtoineen on laadittu ja hyväksytty.

Jee, hyvä Safa! Turun Safalaiset ovat tehneet myös vaihtoehtoisen esityksen keskustan kehittämiselle. Esitys sisältää Louhen ja kävelykeskustan laajentamisen, vertailutiedot Myllyn vastaavasta koosta, pikaraitiotievarauksen ja tunnelin ali Aninkaistenmäen. Juttelin asiasta taannoin yhden arkkitehdin kanssa, koska minusta idea on alkanut vaikuttaa yhä järkevämmältä (jos nyt ei rahallisia kustannuksia oteta huomioon...). Alunperinhän ajatus on vihreiden Mika Helvan, joka valtuustoaloitteessaan vuosia sitten esitti Aninkaistenmäen liikenteen siistämistä tunneliin mäen ali. Tunneli poistaisi liikenteen saasteen ja melun, jotka syntyvät ylämäkeä jurnutettaessa. Tunnelista pääsisi Louhen yhteyskäytävään. Kun Matkakeskus on valmis, se muuttaa joukkoliikenteen reittejä pois Puutorilta, ja näin Puutori ja Aninkaisenmäen päälliosa saataisiin rauhoitettua autoilta hyvin viihtyisäksi kaupunkitilaksi. Löytyyköhän suunnitelmalle kannattajia?

Ja lopuksi ympäristöuutisia ja tulevaisuuden sää. WWF on tänään julkistanut Virtaa tulevaisuuteen - energiamallinsa. WWF:n malli osoittaa, että Suomi voi vastata energiakysymykseen energiatehokkuudella ja kotimaisella uusiutuvalla energialla, ja samalla Suomi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli EU-komission asettamien tavoitteiden. Eli ei mitään hölötystä välikauden ydinenergiaratkaisuista, vaan kaikki varat yhteen pinoon puhtaan teknologian kehittämiseksi. Valitse siis vihreä vaihtoehto - asetu neljän vuodenajan puolelle!