5.1.07

Eduskuntavaalikampanjani avajaiset lauantaina 6.1. klo 12!

Vaalikampanjani käynnistyy siis virallisesti lauantaina. En voi luvata hoitavani käden käänteessä kuntoon sen ja tuon asian, jos tulen valituksi eduskuntaan, sillä ei politiikka oikeasti niin toimi. Päätöksenteko on hidasta ja päätöksiä tehdään yhdessä. Mitä vaikeampi tai uudempi asia on, sitä enemmän vie aikaa kerätä asian taakse tarvittava enemmistö. Usein on saatava joku toinen esittämään omaa ajatusta, ennen kuin asia voi oikeasti mennä eteenpäin.

Millaisia lupauksia äänestäjälle voi sitten tehdä käsi sydämellä? Ainakin omaa toimintaa, arvoja ja tavoitteita koskevia lupauksia voi tehdä ilman vaalibluffin hajua. Joten:

1. Lupaan jatkaa politiikan tekoa ja asioihin vaikuttamista sillä asioihin perehtyvällä, reippaalla ja yhteistyöhakuisella toimintatavalla, joka on tähänkin asti tuottanut hyvää tulosta. Lupaan olla aktiivinen ja tarvittaessa myös rohkea varsinaissuomalainen, olinpa sitten missä tehtävässä tahansa.

2. Lupaan kunnioittaa demokratiaa ja edistää ihmisten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevan päätöksenteon valmisteluun. Otan tasa-arvon ja ihmisten tasavertaisuuden päätöksenteossa huomioon sen oleellisena osana.

3. Teen poliittisesti kaiken voitavani vakavien ympäristöongelmien kuten ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, Itämeren ja muiden vesien, ilman ja maaperän pilaantumisen ja saastumisen, alati kasvavan kulutuksen, jätteiden synnyn ja luonnonvarojen loppumisen estämiseksi.

4. Lupaan edistää poliittisen ja henkilökohtaisen toimintani kautta ympäristön kannalta tärkeitä toimintoja kuten joukkoliikennettä, uusiutuvaa energiaa, ympäristön saastuttamisen verotusta, lähiruokaa ja luomuviljelyä, ympäristöystävällisiä teknologisia innovaatioita ja eläinten hyvinvointia.

5. Lupaan olla mukana siinä rintamassa, joka haluaa säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan. Hyvät terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut ovat arkielämämme kannalta kaikkein tärkeimpiä. Tarvittavien palveluiden tuottaminen vaatii esimerkiksi vanhusten palveluissa ja terveydenhuollossa uusia toimintamalleja, joten tuen niiden kehittämistyötä. Haluan säilyttää Suomessa laadukkaan ja tasa-arvoisen perusopetuksen sekä tasokkaan jatkokoulutuksen ja tutkimustyön, ja olen valmis nämä myös rahoittamaan. Pidän kulttuuri- ja liikuntapalveluja sekä ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisten elämänlaatua parantavina tärkeinä julkisina palveluina.

6. Lupaan rakastaa riittävässä määrin veroja ja elinkeinopolitiikkaa, jotta yllä luetellut asiat saadaan rahoitettua. Lupaan olla unohtamatta kuntatalouden suuria ongelmia, vaikka istuisinkin eduskunnassa päättämässä valtion asioista. Lupaan toimia sen eteen, että köyhyys Suomessa ja maailmassa vähenisi. Erityisen tärkeää on puuttua nopeasti lapsiperheiden kasvaviin ongelmiin. Pidän perustuloa varteenotettavana keinoja selkeyttää suomalaista sosiaaliturvaa ja saada se vastaamaan pätkä-, silppu- ja vuokratyöläisten, määrä- ja osa-aikaisten, pienyrittäjien, työttömien ja opiskelijoiden tarpeita.

7. Lupaan omalla poliittisella toiminnallani edistää vähemmistöjen asemaa ja globaalia oikeudenmukaisuutta. Paneudun vammaisten, mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien ja seksuaalisten vähemmistöjen erityisongelmiin, jotta yhteiskuntamme olisi kaikille tasa-arvoinen . Vastustan rasismia. Kannatan Suomen kehitysavun nostamista ainakin 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Nämä seitsemän ovat tärkeimpiä poliittisia teemojani. Olen sitoutunut edistämään myös Vihreiden yhdessä hyväksymiä tavoitteita, jotka on kirjattu puolueemme eduskuntavaaliohjelmaan. Ne voit käydä lukemassa täältä.

Jos haluat tulla mukaan tekemään kampanjaani, ota yhteyttä katri.sarlund@vihreat.fi!