28.11.06

Ei oltu köyhiä eikä kipeitä

Valtuuston kokous (ks. edellinen viesti) jatkui vuoden 2007 talousarvion ja vuosien 2008-2009 taloussuunnitelman käsittelyllä. Puherumba taisi alkaa joskus aamuyhdentoista paikkeilla ja se päättyi puoli seitsemältä illalla. Ei siis kovin pitkä budjettikokoukseksi. Puheenvuorojen pituus oli rajoitettu viiteen minuuttiin, joten asia eteni joutuisasti.

Mitä kokous sitten linjasi? Lisää rahaa palveluihin ja investointeihin, ja lisää velkaa näiden menojen kattamiseksi. Tässä tiiviisti eräiden ryhminen (kok + sdp + vihr + kesk + rkp + krist + Virtanen) neuvotteleman (?) kompromissin (?) tulokset, jotka valtuusto hyväksyi. Kysymysmerkit siksi, että purnausta kuului paljon. Neuvottelu ei ole oikea sana kuvaamaan sitä sanelua, millä demarit hoitivat homman kotiin niin, että sopimuksen ulkopuolinen vasemmistoliittokin oli tyytyväinen lisämäärärahoihin! (Yleisenä periaatteena veronmaksajan kannattaisi huolestua silloin, kun vasemmistoliitto on tyytyväinen. Silloin on yleensä menty enemmän kuin pari piirua yli taloudellisen kipurajan.) Kaupungin suurin puolue kokoomus seurasi demareita lampaanlauhkeana. Kompromissikaan ei ole kuvaava sana, niin paljon purnausta neuvottelutuloksen sisällöstä kuului valtuustoryhmien sisältä. Osa valtuutetuista (jopa pari demaria) kantoi syvää huolta kaupungin talouden kurjistumiskierteestä ja kaupunkilaisten velkataakan lisäämisestä. Monet nuoremmat valtuutetut (mm. keskustan Tytti Seppänen) pitivät asiasta hyviä puheenvuoroja, heitähän velkojen takaisinmaksu koskee aivan erityisesti. Mutta hallitussopimuksen puristuksessa oli paha äänestää neuvottelutulosta vastaankaan, erityisesti kun kokoomus on niin syvästi kytköksissä demarien linjauksiin. Mehän emme olisi saaneet aikaan muuta kuin protestin, emme muutosta. Hyväksyimme siis virallisesti mukisematta kaupungin taloustilanteeseen nähden varsin suuret lisämäärärahat. Tässä tiivistelmä:
 • perustetaan talouden tasapainottamista pohtiva työryhmä
 • venytetään taloussuunnitelmakautta vuoteen 2010, jotta on jotain toivoa saada talous tasapainoon
 • terveyslautakunta +4 milj € (mm. hammashuollon ja vanhustenhuollon jonojen purku) + arvio +2,5 milj € säästöä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskutuksesta oikean hoidonporrastuksen myötä
 • sosiaalilautakunta +4 milj € (vanhustenhuollon jonojen purku ja oikea hoidonporrastus, Kohmon päiväkoti)
 • opetuslautakunta +1,5 milj € (lukioiden ja peruskoulujen opetus, selvitetään oppilasalueuudistus 6/2007, koulupsykologien tarve lautakunnan harkintaan)
 • kulttuurilautakunta: kirjastotoimeen +300 000 €
 • joukkoliikenne + 200 000 €
 • työsuhdematkalipun kokeiluun elokuun alusta alkena +200 000 €
 • ympäristö- ja kaavoituslautakunta +300 000 € (strategisen kaavoituksen turvaaminen ja liikennesuunnittelu)
 • eläinhoitolan säätiöittäminen selvitetään
 • Kiinteistölaitoksen myyntitavoitetta nostettiin +1 milj € ja Tilalaitoksen + 500 000 €
 • erinäisiä investointeja (mm. kaupunginkirjaston peruskorjaus, Impivaaran uimahallin peruskorjaus) aikaistettiin
Sinällään nämä ovat ihan hyviä asioita, ja joukkoliikenteen tuki jäi jopa paljon pienemmäksi kuin mikä olisi ollut järkevää. Opetuksen, hammashuollon ja sosiaalipuolen lisärahat ovat mielestäni välttämättömiä, samoin kaupunginkirjaston remontin aikaistaminen. Mutta kaupungin taloudelliseen liikkumavaraan nähden summat ovat suuria. Monissa vastuullisissa valtuutetuissa tuntui herättävän suurta ahdistusta se tosiasia, että olemme nyt maksattamassa ensi vuoden palveluja tulevien palveluntarvitsijoiden palveluista leikkaamalla. Velat on nimittäin joskus maksettava ja korkojen kasvava määrä rasittaa taloutta. Koska taloussuunnitelmaosioon ei taaskaan kiinnitetty kovin suurta huomiota, ei talousarvio oikeasti sisällä paljoakaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyrittäisiin järkeistämään ja tehostamaan nykyistä palveluntuotantoamme. Palveluntarpeen kasvaessa on kuitenkin kova tarve saada samasta rahasta enemmän irti. Veronkorotuksilla ja verotuottojen kasvu-odotuksilla ei tätä aukkoa pystytä kuromaan umpeen, eritoten kun veroennusteet näyttävät lähitulevaisuudessa vain hidastuvaa kasvua ja laskusuuntaa. Milloinkahan me opimme työstämään taloussuunnitelmaa riittävällä vakavuudella?

Markka-aikaan valtuusto lisäsi talousarvioon omia painotuksiaan yleensä noin 10 miljoonan markan luokkaa. Summat ovat pysyneet samoina, mutta koska nykyisin on valuuttana euro, lisäysten arvo on toista tasoa. 10,5 miljoonaa euroa on hieman eri juttu kuin vastaava summa markkoina. Ilmankos talous kasvaa hallitsemattoman tuntuisesti. Ja hallitussopimus tuntuu nyt sitovan kädet kaikelta toiminnalta. Olenkin viime aikoina pohdiskellut, että meistä vihreistä saattaisi olla kaupunkilaiselle enemmän hyötyä, jos lähtisimme pois sopimuksesta ja muodostaisimme järkevää ja kriittistä oppositiopolitiikkaa tekevän opposition hallitussopimuspuolueille. Ehkä se tsemppaisi nykyistä paremmin keskinäiseen jakopolitiikkaan keskittyneitä isompia puolueita tavoitteelliseen työskentelyyn. Muta tämä on siis yksityisajatteluani, saa nähdä milloin käymme asiasta tuuletuskeskustelun vihreiden ryhmässä.

Liitän tähän loppuun puheen, jonka pidin valtuustossa. Siitä huomaa, että viidessä minuutissa ei pääse kovin suureellisiin syvällisyyksiin.

Valtuutettu Helva puhui vihreiden ryhmäpuheenvuorossa hyvin kestävästä kehityksestä. Missä tässä talousarviossa on kestävä kehitys ja vastuu tulevien vuosien palveluista? Nykypäivänä on useimmille jo selvää, että luonnonvaroja ei saa riistää. Mutta yhtä ajattelematonta on riistää palveluista tulevien vuosien palveluiden tarvitsijoilta - eritoten kun tiedämme siihen joukkoon kuuluvan yhä kasvavan määrän ikääntynyttä väestöä, joka näitä peruspalveluitamme erityisesti tarvitsee. Nyt, talouden huippukautena, emme paitsi investoi vaan myös elämme velkarahalla, kasvatamme pitkäaikaisen lainan määrää ja korkokuluja. Vuonna 2005 pitkäaikaisten lainojen korkokulut olivat alle 8 miljoonaa euroa, vuonna 2009 summa taitaa olla näillä näkymin jo lähes 18 miljoonaa euroa. Kaipa me sitten huonompina vuosina maksamme näitä pois, vai mitä asiasta on suunniteltu?

Millaista toimintaa on se, että vastuunkannon ja ratkaisujen etsimisen sijaan lisäämme vuosia taloussuunnitelmaan ja perustamme jälleen uuden toimikunnan tekemään sitä työtä, jota kaupungin luottamus- ja virkamiesjohdon pitäisi tehdä, ja jolle meidän valtuutettujen pitäisi antaa kaikkinainen tukemme? Miten on, onko talouden tasapainon raja vielä vuoden päästäkin vuosi 2010, vai siirtyykö takaraja taas vuodella? Lisärahaa tarvitaan kyllä jonkin verran - siis jonkin verran - mm. jatkohoitopaikkoihin, opetukseen, hammashoitoon ja joukkoliikenteeseen. Mutta että yli kymmenen miljoonaa euroa? Vaikuttaa siltä, että eräiden ryhmien - joihin itse kuulun niin että sattuu - tehdessä ratkaisujaan, ei ole oltu köyhiä eikä kipeitä. Lisärahaa on jaettu melkoisen avokätisesti, vaikka sitten velaksi. Onko sen nyt sitten kuntalaisen etu vai ei? Määrärahoja ja nettokasvuprosenttia on korotettu, velanottoa ja korkomenoja lisätty, myyntilistoja pidennetty. Taloussuunnitelmakaudelle suunnattujen taloutta tasapainottavien toimenpiteiden käsittelyyn aika ja energia ei kuitenkaan ole riittänyt, joten ratkaisuksi on keksitty asian siirtäminen työryhmään. Olen pahoillani, mutta en pysty kunnioittamaan tätä toimintamallia. Vastuu palveluista on meillä täällä, ei sitä voi siirtää, ja vastuu kantaa yli talousarviovuoden ja taloussuunnitelmakauden. Kenenkään täällä valtuustossa istuvan kansanedustajaehdokkaan mahdollinen paikka ei ole niin arvokas, että sen takia voimme viivytellä ryhtymistä työhön, joka on ikävää mutta jonka vastuullinen hoitaminen ja siinä onnistuminen on kaupunkilaisten kannalta välttämättömyys. Me emme kykene ratkaisemaan tätä ongelmaamme rahalla, emme lisäsatsauksilla emmekä veronkorotuksilla, vaikka veronkorotuksen kautta lisävelkaantumista ja siten myös korkomenojen kasvua olisikin pystytty hillitsemään. Me tarvitsemme toimenpiteitä, jotka edelleen antavat odottaa itseään.

Lopuksi pari kommenttia eräiden ryhmien yhteisestä paperista. Minulle ei paperista aukea, mihin kaikkeen käytetään terveyslautakunnan lisämäärärahat, jos nyt annamme toimintakatteeseen lisää 4 miljoonaa euroa ja jonojen purusta ja hoidonporrastuksesta säästyy 2,5 me. Se tee yhteensä 6,5 me liikkumavaraa. Hammashoitoon tarvitaan miljoona tai puolitoista, mihin loppu käytetään? Nykyisen toiminnan ylläpitoon vai kenties rakenteita uudistavaa ja tehostavaan toimintaan, joka vielä koordinoidaan tulevan hallintouudistuksen mukaisesti? Joku täällä ehkä osaa minua tästä valistaa. Joukkoliikenteen kohdalla haluan protestoida esitettyä kirjausta vastaan: "Selvitetään 2007 mahdollisuus luopua kertalipun ostamisesta busseissa.". Pysäkillekö matkustajat ja turistit pitäisi jättää, jos ei satu olemaan arvokorttia taskussa? On aivan eri asia suunnitella ohjaavampaa taksapolitiikkaa kuin ryhtyä hulluttelemaan ihmisten jättämisellä bussinovien ulkopuolelle. Ihmettelen myös suuresti ympäristö- ja kaavoituslautakunnan kohdalle tehtyä kirjausta strategisesti tai taloudellisesti merkittävien kaavojen valmistelun antamisesta yhteistyökumppaneille. Minusta kirjaus on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ja muutoinkin järjetön. Pienemmissä kaavoissa yhteistyö on aivan järkevää, ja sitä käytetään aika paljon jo nyt. Mutta viranomaisille kuuluvaa valmisteluvastuuta ei voi siirtää konsulteille, joten kirjausta on selkeytettävä.

Ei kommentteja: