7.9.08

Hulevettä ja seksimessuja

Tulin tovi sitten Vihreiden valtuustoryhmän kokouksesta. Kävimme läpi tulevan valtuuston listaa ja maanantaista kaupunginhallituksen listaa, kuten tapana on. Puhuimme myös ensi vuoden budjettinäkymistä. Ne ovat kaameat, menotarpeita taitaa olla yli kehyksen puolentoista veroprosentin verran näin karkeasti arvioituna. Ehkä hieman enemmänkin.

Valtuustoryhmässä otin esille Turun onnettoman hulevesitilanteen. Tai oikeammin onnettoman keskustelun hulevesihankkeesta. Ei nyt heti tule mieleen, että mikään kunnalliseen päätöksentekoon kuuluva asia olisi herättänyt tätä enempää väärinkäsityksiä. Ihmiset ovat vihoissaan ja luulevat heiltä vaadittavan mitä mahdottomimpia ja typerimpiä asioita vailla perusteita. Eikä tilannetta paranna se, että Turun Sanomien ex-päätoimittaja Raimo Vahtera kirjoittaa päivän lehdessä puuta heinää asiasta.

Vahtera toistaa kirjoituksessaan sitä käsittämätöntä väitettä (mitä kyllä kuulee pitkin kaupunkia), että ihmiset pakotettaisiin kuivaamaan savimaalla sijaitsevat tonttinsa ja sitä kautta hulevesipäätös lopullisesti raunioittaisi Turun kaupungin. No ei ja ei ja ei, tästä EI ole kysymys. Eikä monesta muustakaan harhaväitteestä, mitä olen kuullut toistettavan.

On siis ehkä paikallaan ottaa tähänkin blogiin hulevesiasian lyhyen oppimäärän kurssi, jos tällä saisi edes jonkun asukkaan mielestä korjattua yhdenkin väärinkäsityksen.

Ensin peruskäsitteet:

Hulevesi on sitä taivaalta vetenä ja lumena satanutta vettä, mitä johdetaan katoilta, talojen seinustoilta ja esim. asfaltoituiduilta pihamailta rännien, sadevesiputkien ja sadevesikaivojen sekä pihan salaojituksen kautta viemäriin. Kaikki hulevesi on siis jollakin tapaa sadevettä, mutta kaikki sadevesi ei suinkaan ole hulevettä. Se sadevesi, joka imeytyy maaperään kuten pitääkin, ei ole hulevettä. Se on sadevettä, ja sen kuuluu edelleenkin imeytyä maahan.

Hulevesiviemäri on viemäriputki, johon johdetaan vain hulevesiä. Koska pelkät hulevedet ovat aika puhdasta vettä, niitä ei tarvitse puhdistaa jätevedenpuhdistamolle. Itse asiassa niistä on siellä vain pelkkää haittaa sitä oikeaa jätevettä puhdistaville mikrobeille. Kaupunki yrittää rakentaa lisää hulevesiviemäreitä, jotta hulevedet saataisiin pois jätevedenpuhdistamolle menevistä vesistä.

Sekaviemäri on viemäri, johon menee sekä kaikki asumisen, työpaikkojen, teollisuuden ym. oikeat jätevedet (niin pesualtaiden vedet eli ns. harmaat vedet kuin myös vessanpyttyjen kakkavedet eli ns. mustat vedet) JA jokseenkin puhdas hulevesi. Siis kaikki suloisesti sekaisin.

Jätevesiviemäri on viemäri, johon menee kaikki yllä mainitut asumisen, työpaikkojen jne. oikeat jätevedet MUTTA EI hulevesiä. Vesistöjen kannalta on erittäin tärkeää, että jätevedet saadaan jätevedenpuhdistamolla puhdistettua niin hyvin kuin ikinä mahdollista. (Harmaiden ja mustien vesien välinen ero kuuluu sitten jatkokurssin opintoihin, en puutu siihen nyt tässä.)

Erillisviemäröinti tarkoittaa sitä, että kadun alla menee kahdet putket: yksi putki jätevesille ja toinen hulevesille.

No niin, nyt on peruskäsitteet hallussa. Siirrytään varsinaiseen asiaan.

Hulevesiuudistuksen tavoite on, että hulevedet saadaan johdettua suoraan mereen, pois jätevedenpuhdistamolta. Sitä varten ne on ensin saatava virtaamaan omia putkiaan pitkin. Jos hulevedet menevät seka- tai jätevesiviemäreihin, ne päätyvät puhdistamolle. Uusilla asuinalueilla (lue: 1960-luvulta lähtien rakennetuilla) on jo valmiiksi rakennettu erilliset hule- ja jätevesiviemärit (eli erillisviemäröinti), ja siksi kiinteistöt onkin jo rakennusvaiheessa liitetty myös hulevesiviemäriin. Mutta monilla vanhemmilla alueilla hulevedet ja jätevedet menevät edelleen sekaisin. Siksi on tehty päätös, että näille alueille rakennetaan hulevesiviemärit nyt jälkikäteen ja kun viemärit on rakennettu, niihin pitää liittyä.

Tämä on se kohta, jossa asukas joutuu kaivamaan kuvetta: jos kadulle on jälkikäteen rakennettu hulevesiviemäri ja tontilla syntyy hulevesiä, jotka menevät entiseen sekaviemäriin, nykyiseen jätevesiviemäriin, on hulevesiputki jätevesiviemärin sijasta yhdistettävä kadun alla kulkevaan hulevesiputkeen. Jos ei liity, joutuu maksamaan korotetun jätevesimaksun.

Päätöksestä on kuitenkin mahdollista anoa vapautusta, jos tilanne tontilla on oikeasti sellainen, että sieltä ei tule hulevesiä jätevesien sekaan. Tällainen tilannehan voi olla, jos esim. tontti on vaikkapa niin kallioinen, että kaikki sade- ja sulamisvedet valuvat maan pintaa pitkin alamäkeen, eikä alapuolella ole naapuria, jolle tästä on haittaa. Jollain tontilla maaperä ja tilanne voi olla sellainen, että kaikki hulevedet kyetään imeyttämään maahan. Jotkin tontit sijaitsevat luonnostaan avo-ojan vieressä, ja hulevedet johdetaan luonnollisella tavalla avo-ojaan. Kaikissä näissä tapauksissa on mahdollista anoa vapautusta korotetusta vesimaksusta, koska tarvetta hulevesiliitokselle ei oikeasti ole.

Kasteluveden keräämiseen ja käyttöön ei hulevesiasialla ole yhtään mitään vaikutusta. Luonto ja Vesilaitos vain kiittävät, jos kerättyä sadevettä käytetään kasteluun vesijohtoveden asemasta. Missään tapauksessa hulevesipäätös ei vaadi ketään kuivattamaan tonttiaan. Asia on lähinnä päinvastoin: ihmisten pitäisi ainakin savialueilla välttää pihansa asfaltointia ja käyttää piharakentamisessa vettä läpäiseviä rakennusmateriaaleja kuten hiekkaa, soraa tai sellaista kivetystä, jonka läpi pääsee vettä maaperään.

Eli vielä kerraten:
  • hulevesiviemäriin pitää liittyä, jos tontin ohi sellainen kulkee, eikä siihen ole vielä liitytty
  • jos ei liity, joutuu maksamaan korotettua maksua
  • vapautusta voi anoa, jos siihen on perusteet
  • hulevesiviemäriin pitää johtaa VAIN hulevedet, EI kaikkia sadevesiä. Katolta tulevan huleveden käyttö kasteluvetenä on edelleen sangen toivottavaa silloin, kun on kastelun aika.
  • tonttia ei tarvitse eikä missään tapauksessa edes pidä salaojittaa hulevesien takia. Vain normaali taloa ympäröivä salaojitus on tarpeen. Lisäksi moni salaojittaa pihaansa, ja siitä syntyy hulevettä. Jos asfaltoi pihansa, syntyy vielä enemmän hulevettä. Mutta selvää pitäisi olla, että kaikki se vesi, mikä voidaan, imeytetään maahan. Saveen rakennetussa kaupungissa se ei ole vain järkevää, vaan myös sangen tärkeää.
Miksi sitten hulevesistä on haittaa jätevedenpuhdistamolla? Hulevesien ongelma on, että niitä tulee helposti kerralla tosi paljon. Kun lumihanget sulavat kevätauringossa, viemärit ja jätevedenpuhdistamo täyttyy hulevedestä, jos sitä pääsee jäteveden sekaan sekaviemäreissä. Kun sataa kaatamalla, viemärit ja jätevedenpuhdistamo täyttyy taas hulevedestä. Puhdistamon altaat ovat vaarassa täyttyä yli äyräidensä, ja jätevedenpuhdistamo joutuukin päästämään mereen huonosti puhdistettua vettä (ns. ohijuoksutus). Jäteveden puhdistamon pöpökantakin saa shokin, kun niskaan ryöppyää talvella tai keväällä jääkylmää vettä. Lopputulos on, että mereen pääsee tavallista paljon enemmän jäteveden sisältämiä ravinteita, jotka sitten kesän tullen näkyvät meren rehevöitymisenä ja hellesäällä myös sinilevälauttoina.

Kiinteistöille itselleen hulevesistä voi olla sellaista haittaa, että tosi rankan sateen aikana syntyy viemäritulva: jäte- ja huleveden sekoitusta alkaa nousta sekaviemäreistä sisään kellareiden viemäreihin, kun kaikki vesi ei enää mahdu putkistoon. Tätä elämystä harvaa haluaa oikeasti kokea. Ongelmaan on apua siitä, että hulevettä ei viemäreissä sekoiteta sen oikean kakkaveden kanssa.

Eli: ihmiset Vesilaitoksella ei ole hulluja, eivätkä he ole halunneet antaa mielipuolisia määräyksiä silkasta kiusaamisen halusta. Hulevesiuudistukselle on oikeasti järkevät perusteet. Jäljelle jää vain kysymys niistä ihmisistä, jotka haluavat edelleenkin jatkaa hulevesiensä johtamista jäteveden joukkoon. Mikä olisi heille oikeudenmukainen sekaviemäröintimaksu? Tästä voi tietysti olla perustellusti montaakin mieltä. Vesilaitos esitti maksuksi kaksinkertaista jätevesimaksua. Maksua ei peritä niiltä tontinomistajilta, jotka eivät voi johtaa hulevettä muualle kuin sekaviemäriin, eikä niiltä, jotka eivät johda yhtään hulevettä jätevesiviemäriin.

Toki lisämaksun peruste voisi olla jokin muukin. Absoluuttisesti oikea maksu olisi sellainen, joka huomioisi katon ja salaojitetun piha-alueen pinta-alat ja asfaltoidun alueen neliöt, ja suhteuttaisi sen toteutuneeseen sademäärään tai edes vuosittaiseen sademäärän keskiarvoon. Mutta tällaista tilastotietoa pinta-aloista ei ole saatavilla, ja periminen olisi kovin monimutkaista ja siten myös kallista. Joten Vesilaitos on päätynyt esittämään yksinkertaista perustetta, kaksinkertaista jätevesimaksua. Todennäköisesti tämä on yhtä hyvä tai huono vaihtoehto kuin mikä tahansa muukin mahdollinen.

No, oli miten oli, hulevesikeskustelu jatkuu huomenna maanantaina kaupunginhallituksessa. Esitys on, että sekaviemäröintimaksu otetaan käyttöön viimeistään 1.5.2010. Lisäaikaa on siis luvassa. Toivottavasti siihen mennessä saadaan jaettua ihmisille oikeaa tietoa hulevesiuudistuksesta, ja voidaan oikaista edes nämä karmeimmat väärinkäsitykset.

Lopuksi seksimessuista: tuli käytyä, sillä olin lupautunut jakamaan messuilla Vihreiden mainoksia, kondomeja ja Vihreää lankaa. Olen tähän mennessä kokenut vaalikampanjoiden yhteydessä vaikka mitä. Olen jakanut esitteitä sateessa ja tuiskussa, olen kaatanut kahvia ja mehua, pystyttänyt ja purkanut telttoja, antanut ihmisille tulitikkuja, kyniä, heijastimia, kasseja, mausteita ja yrttejä, leiponut leivonnaisia, poiminut omenoita, lausunut runoja, myynyt kirjoja, ollut kirjamessuilla, naismessuilla, yleismessuilla ja kerran jopa käsipallo-ottelun väliaikaohjelmana. Mutta seksimessuilla en ollut ollut koskaan kampanjoimassa, joten ilmoittauduin vapaaehtoiseksi heti. Herkkähipiäisimmät lukijat voivat muuten lopettaa lukemisen NYT. Loppuosa tekstiä sisältää erityisen huonoja puujalkavitsejä.

Seksimessut olivat minulle neitsytkokemus. En ole aiemmin ollut (enkä kyllä tunne tarvetta toiste mennä), mutta näin vaalien alla messujen nuorehko mutta taatusti äänestysikäinen (messut ovat k-18) ja vapaamielinen yleisö tuntui kiinnostavalta kampanjakohteelta. Ja nuoria siellä olikin, sekä hieman vanhempia. Varhaiskeski-ikäiset loistivat poissaolollaan. Puolueista me olimme ainoat :).

Teimme ilmastonmuutosta vastustavaa kampanjaa: jaoimme Euroopan Vihreiden Don't fuck with the Climate - Play with Greens! -kondomeja, tavallisia kortsuja (Pane valtuusto uusiksi - äänestä Vihreitä!) ja Vihreää lankaa (valitettavasti ei sovellu sidontaleikkeihin). Olimme pukeutuneet liiveihin - tosin messuesiintyjistä poiketen vihreisiin peittäviin huomioliiveihin. Yleisö ei taatusti ollut poliittisesti aktiivisemmillaan, mutta lehteä meni silti aika mukavasti. Kovin pitkään emme messuilla olleet, sillä seksimessut ja viina ovat nähtävästi jotenkin yhteennaitetut. Koko messualue oli anniskelualuetta. Kun yleisön humalatila alkoi nousta, pidimme viisaana poistua paikalta. Todennäköisesti kaikki mielenkiintoinen tapahtui sen jälkeen kun olimme jo lähteneet kotiin, mutta sen enempää minä kuin kukaan muukaan meistä ei halunnut jäädä kokemaan railakasta viinan ja pornon yhteistunnelmaa.

Mitä messuilla sitten oli alkuillasta? Paljon väkeä, minusta yllättävänkin paljon. Vapputorityyppisesti esille aseteltua muovista seksikamaa ja joitakin striptease-esityksiä, lisämaksusta yksityisshowta. Viinaa. Sadomasoista kiinnostuneille oli oma osasto. Ravintoloita. Varsinaiset esitykset jäivät näkemättä, joten en tiedä, millaisia ne olisivat olleet.

Kokonaiskäsitykseksi jäi se, että seksimessut antavat seksistä yhtä perusteellisen kuvan kuin hampurilaismessut ruoasta. Kanssaehdokkaan mielipide oli, että jos messuilla jotain tarvittaisiin, niin luomuseksiosastoa. En voi kuin yhtyä tähän mielipiteeseen :). Vaikka tutkija Anna Kontula kuinka selittää tämän sunnuntain Hesarissa, että "seksityöläiset eivät ole uhreja", tämä ei kyllä koske maailman kaikkia seksityöläisiä. Porno on monelle pahaa bisnestä, ja seksimessut ovat sen ehkä vaatimaton mutta kuitenkin paikallinen jatke. Toisaalta seksiä ei kannata ottaa ryppyotsaisesti, ja on ehkä aihetta iloita siitä, että runsas messuyleisö kertoo suomalaisten keventyneestä otteesta seksielämäänsä. On helpottavaa, jos sängyssä voi nauraa ilman että kumppani siitä järkyttyy.

Kaiken kaikkiaan oloni oli messujen jälkeen hämmentynyt ja ristiriitainenkin, ja olin sangen iloinen päästessäni messuhallista raikkaaseen ulkoilmaan ja sateeseen. Murrosikäisten seksikasvattajana (kuuluu biologian ja terveystiedon opettajien toimenkuvaan) olen huolissani pornon vaikutuksesta nuorten seksikäsityksiin ja seksuaaliseen identiteettiin. Siitä voisi kirjoittaa paljonkin, ja olen joskus tainnut niin tehdäkin, mutta kello käy, aamulla on aikainen herätys ja nyt pitää mennä nukkumaan. Hyvää yötä.

2 kommenttia:

Niina Tapanainen kirjoitti...

Kiitos Katri tuhannesti tästä lyhyestä oppimäärästä. Hulevesiuutisointia ja mielipidekirjoittelua seuranneena olinkin jo ajat sitten tippunut kärryiltä siitä mistä asiasta nyt oikeasti on kyse. Joten onneksi olkoon, ainakin minut sait tehokkaasti sivistettyä siltä osin!

katrisarlund kirjoitti...

No kiva, jos tästä oli jollekulle hyötyä! On onnetonta, että asiassa ovat menneet puurot ja vellit näin pahasti sekaisin. Tapaus on hyvä huono esimerkki siitä, miten tärkeää viestintä on myös julkisille laitoksille.