23.1.07

Maakunnan Naiset matkalla eduskuntaan!


Tänään käynnistyi Maakunnan Naisten yhteiskampanja Matkalla eduskuntaan! Maakunnan Naiset on viiden eri puolueista tulevan eduskuntavaaliehdokkaan yhteinen kampanja. Meitä yhdistää se, että olemme kaikki Varsinais-Suomen maakuntahallituksen jäseniä, ja siten perehtyneet maakuntamme kannalta tärkeiden asioiden edunvalvontaan. Tavoitteenamme on kiertää kaikki Varsinais-Suomen viisi seutukuntaa, pitää kahviloissa yhteisiä tilaisuuksia ja puhua ihmisten kanssa heitä askarruttavista asioista.

Kuvassa Maakunnan Naiset rivissä vasemmalta oikealle:

Maakuntapäättämisen tiimellyksessä syntyi ajatus yhteisen kampanjaosuuden tekemisestä. Ehdokasryhmämme haluaa tuoda keskusteluun Varsinais-Suomen kannalta olennaisia poliittisia kysymyksiä. Meille on tärkeätä tuoda esiin naisten näkökulmaa niin arjessa, työelämässä kuin päätöksenteossakin.

Olemme kaikki kokeneita kuntapäättäjiä: kaikki kunnan- tai kaupunginvaltuutettuja, ja sen lisäksi joukoissamme vaikuttaa mm. yksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja, yksi kunnanhallituksen puheenjohtaja, yksi kunnanhallituksen jäsen ja yksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja (siis mä :). Monilla on myös puolueessaan merkittäviä luottamustehtäviä. Olemme vieläpä aika saman ikäisiä.

Kiertueemme valmistelutyö onkin sujunut varsin sopuisasti. Jopa niin sopuisasti, että olemme tehneet myös yhteisen vaaliohjelman, jonka tavoitteiden edistämiseen me kaikki sitoudumme. Yhteisestä ohjelmasta huolimatta löytyy toki helposti myös niitä asioita, joista olemme eri mieltä. Tulemmehan sentään viidestä eri puolueesta ja viideltä eri arvopohjalta. Toivomme, että tilaisuuksiin tulevat ihmiset tenttaavat meistä erot esiin!

Maakunnasta eduskuntaan -kiertue etenee seuraavasti:

to 25.1. klo 16.30-18.30 Kahvila Condis, Kauppiaskatu 13, Parainen
su 28.1. klo 14-16 Kahvepaikka, Turuntie 10, Loimaa
ti 6.2. klo 18-20 Monitoimikeskus Happy House, Ursininkatu 11, Turku
to 8.2. klo 18-20 Veturitalli, Mariankatu 14, Salo
su 11.2. klo 13-15 Raatihuone 2.krs, Rauhankatu 10, Uusikaupunki

Tervetuloa mukaan! Meitä voi myös tilata muille paikkakunnille ottamalla yhteyttä johonkin meistä viidestä, ja sitten on vain yritettävä neuvotella aikatauluja sopiviksi.

Liitän tähän loppuun yhteisen vaaliohjelmamme teesit:

  1. Naiset vastaavat yhteiskunnan hyvinvoinnista, sillä peruspalvelut ovat hyvinvointimme kova ydin. Kunnallisten peruspalveluiden rahoitus on turvattava, jotta jatkossakin riittää hoivaa, turvaa ja koulutusta niitä tarvitseville. Hyvä huolenpito on inhimillinen oikeus, ja se tarvitsee myös hyvinvoivat tekijänsä. Työelämää on kehitettävä niin, että työssä jaksaminen ja perheiden tarpeet otetaan aiempaa paremmin huomioon. Yhteiskunnan eriarvoistuminen on pysäytettävä. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken. Pienyrittäjien edellytyksiä yhdistää työ- ja perhe-elämä on parannettava. Miesten ja naisten väliset palkkaerot on poistettava. Näin naisten osaaminen saadaan täysimääräisesti käyttöön. Naisten ääni on saatava paremmin kuuluviin myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa.

  2. Varsinais-Suomen tulevaisuuden turva on koulutuksessa ja osaamisessa. Laadukkaat koulut ja korkealaatuinen perusopetus ovat tulevaisuuden hyvinvoinnin perusta. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja työelämälähtöisiä oppisisältöjä on lisättävä. Tarvitsemme myös kattavaa yrittäjyyskasvatusta. Maakunnan korkeakoulujen opetus- ja tutkimusresurssit on turvattava. Maakunnan korkeakoulujen avulla on yhdistettävä hajallaan olevaa tietoa, osaamista ja teknologiaa maakunnan eri toimijoiden välillä sekä yritysten ja tutkimuslaitosten kesken. Koulutuspalveluista on kehitettävä vientituote. Työvoiman saanti on turvattava ja maahanmuuttajat on otettava yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Luovien toimialojen kuten kulttuurituotannon ja matkailun on oltava varsinaissuomalaisen elinkeinopolitiikan painopisteitä.

  3. Kestävä hyvinvointi edellyttää hyvinvoivaa ympäristöä. Ilmastonmuutoksen torjunta on myös Varsinais-Suomen tehtävä. Energiaomavaraisuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa on lisättävä ja energiankäytön tehokkuutta parannettava. Liikenne on saatava raiteilleen: Turku-Toijala -rata, Turku-Salo -kaksoisraide ja uusi Salo-Espoo -ratalinjaus tarvitsevat päätöksiä ja valtion rahoitusta. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen on saatava valtion tukea. Ravinnepäästöjä Saaristomereen on vähennettävä ja meren rehevöitymisen jatkuminen on estettävä. Tämä vaatii myös valtiolta taloudellista vastuunkantoa.