20.11.08

Uutisia kaupunginvaltuustosta ja maakuntahallituksesta

Tämä bloggaus on tarkoitettu kunnallispolitiikan heavy usereille, viihdettä ei löydy nimeksikään. Mutta selostus valtuuston budjettikokouksesta ja maanantain maakuntahallituksesta kyllä löytyy.

Maanantai 17.11. alkoi maakuntahallituksen hommissa. Ensin lausuntojaosto, sitten hallitus. Hallituksen lista oli tavallista pidempi ja kokous alkoi harmillisesti samalla kellonlyömällä kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen kanssa. Minkäs teet, valtuustossa istui paikallani alkuun varavaltuutettu. Tässä listausta maakuntahallituksen kuulumisista:

 • Ympäristöministeriö on vahvistanut Salon seudun maakuntakaavan.
 • Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu. Löydät ne täältä. ELSA-rata on päässyt tavoitteisiin mukaan.
 • Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Salo-Lohja -ratalinjausta eli ELSA-rataa varten. Uudenmaan liitossa on vireillä vastaava asia heidän maakunta puolella. Valmista pitäisi kaava-asiassa olla 2012. Tämä on tärkeä päänavaus hankkeelle!
 • Maakuntahallitus päätti paikallisjunaliikenneselvityksen tekemisestä. Paikallisjunaliikenteen käynnistäminen Turusta Saloon, Loimaalle sekä Uuteenkaupunkiin saa tukea radanvarren kunnilta (paitsi ei Raisiolta), liikenne- ja viestintäministeriöltä, Ratahallintokeskukselta, VR Oy:lta ja Turun tiepiiriltä. Monet toivovat, että hanke toteutetaan ratasuunta kerrallaan. Kunnat ovat suostuneet maksamaan osansa selvitysvaiheesta, joten se voi alkaa. Selvityskustannukset (500 000 euroa) jaetaan puoliksi kuntien ja valtion välillä. Varsinais-Suomen liiton maksuosuus on 100 000 euroa vuosina 2009-2010. Tämäkin on tärkeä päänavaus tälle hankkeelle!
 • Vuosia 2009 - 2010 koskeva maakuntaohjelma tai ehkä oikeammin sen tarkistus on menossa maakuntavaltuuston päätettäväksi. Mukana on 27 uutta toimenpidettä, jotka aiotaan maakunnassa näinä kahtena vuotena toteuttaa. Sen jälkeen tehdään kokonaan uusi ohjelma, joka on siitä lähtien samassa rytmissä muiden maakuntien ohjelmien kanssa.
 • Aluehallintouudistuksessa esitetään - Varsinais-Suomea koskien valtion aluehallintoviraston muodostamista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle. Kun maakuntien yhteistyöalue on sama ja myös elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksen (ELLU) yhteistyöalue on sama, niin synergiaa ainakin on. Ympäristöluvat käsitellään jatkossa aluehallintovirastoissa (ALLU). Esitys lähtee kuitenkin siitä, että vain neljässä Allussa. Lounais-Suomi ja Lappi jäisivät ilman ympäristölupaviranomaista. Lapin asiat käsiteltäisiin Oulussa ja Lounais-Suomen Helsingissä. Esitys poikkeaa tältä osin varsinaissuomalaisten esittämistä kannanotoista.
 • Saaristolautakunnan voimasuhteet muuttuvat, kun uudet ”saaristokunnat” Kaarina, Salo, Masku ja Naantali saavat paikan lautakunnassa ensi vuonna. Paikkamäärä vähenee 19 jäsenestä 16 jäseneen.

Kiinnostuneet voivat lukea maakuntajohtaja Savon esittämän ajankohtaiskatsauksen. Maakuntahallituksen lista, jossa oli kaikenlaista muutakin, löytyy täältä.

Sitten kaupunginvaltuustoon. Olin siis poissa budjettikokouksesta ensimmäiset kaksi tuntia. En päässyt päättämään veroprosentteja (joihin ei tullut muutoksia), en kuullut talousarvion esittelypuheenvuoroja enkä suurimpien ryhmien ryhmäpuheenvuoroja.

Budjetin käsittely on mennyt tänä vuonna sillä tapaa erikoisesti, että varsinaisia budjettineuvotteluita ei ole puolueiden kesken pidetty. Siksi sinne on ollut tosi vaikea saada mitään muutoksia, vaikka olimme mielestäni tehneet huolellisen pohjatyön. Kaupunginhallitus kyllä käsitteli talousarvion, ja saimme sinne siinä vaiheessa jotain kirjauksia. Mutta ei tarpeeksi, koska asioita ei käsitelty huolella neuvottelemalla. Kaupunginhallituskäsittelyn jälkeenkään ei neuvoteltu puolueiden kesken, vaan on vain viitattu alkuvuodesta tehtäviin lisätalousarvioihin. Taustalla vaikuttaa tietysti taloustilanteen arvioinnin vaikeus. Minusta tämä ei kuitenkaan ole kovin hyvää politiikkaa. Esitysten sisällöstä ja perusteluista, järjestämisestä ja kattamisesta olisi pitänyt saada puhua kunnolla muiden kanssa.

Budjetin piti myös olla kestävän kehityksen budjetti, mutta kestävää kehitystä ohjaavia kirjauksia saa etsiä kissojen ja koirien kanssa. Keke-tulos ei todellakaan ole onnistunut, ensi vuodeksi on ehdottomasta petrattava.

Joukkoliikenteen rahoista tuli melkoinen farssi. Joukkoliikenteeltä puuttuu budjetissa rahaa noin 1,8 miljoonaa euroa. Valtiolta tulevan suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuen oletetaan tuovan noin 800 000 euroa. Gäppiä jää siis miljoona. Kaupunginhallitus oli käsittelyssään kirjannut joukkoliikenteeseen seuraavaa:

 • Joukkoliikenteen lippujen hinnat pidetään kohtuullisina ja palvelun taso säilytetään.
 • Mahdollinen suurten kaupunkien joukkoliikennetuki kohdennetaan täysimääräisenä joukkoliikennelautakunnalle. (Arvio 800 000 €)
 • Subventio otetaan tarkasteluun valtionosuuspäätöksen jälkeen.

Mitään tämän täsmällisempiä lisärahakirjauksia ei kaupunginhallituksen päätöksessä ole.

Me olimme ymmärtäneet tämän kirjauksen niin, että rahaa puuttui edelleen miljoona. Olimmekin ryhmäpuheenvuorossamme Mika Helvan suulla esittäneet lisärahaa 800 000 euroa joukkoliikenteeseen, jotta bussilippujen hintoja ei jouduta nostamaan, linjoja ja vuoroja karsimaan ja rajaamaan nykyistä kahden tunnin vaihto-oikeutta yhteen tuntiin. Saman esityksen teki Vasemmistoliitto. Olimme kattaneet esityksemme seuraavasti: lisärahaa 400 000 euroa tehostamalla pysäköinnin valvontaa, kaupunginhallituksesta pois 300 000 euroa ja ympäristö- ja kaavoituslautakunnan konsulttirahoista pois 100 000 euroa.

Joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Mika Maaskola (sdp) kävi myös puhujapöntössä väkevästi todistamassa joukkoliikenteen ahdingosta. Yllätys oli kohtalainen, kun demareiden Kjell Lundahn nousi pönttöön ja sanoi, että kirjattu 800 000 riittää täysin turvaamaan lautakunnan talouden ilman säästötoimenpiteitä.

Sitten pidettiin neuvottelutauko. Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja Kjell Lundahn ryhtyivät todistamaan Maaskolalle ja minulle, mitä kaupunginhallituksen kirjaus tarkoittaa. Kaupunginhallituksen tilille on kuulemma varattu 800 000 euroa myönnettäväksi joukkoliikennelautakunnalle ylimääräisessä budjetissa. Tämä EI kuitenkaan ole se sama 800 000 euroa kuin valtiolta tulevaksi arveltu 800 000 euroa, eli hallituksen 800 000 euron varaus ja valtion noin 800 000 euron raha turvaavat joukkoliikenteen ensi vuonna.

Samaa vakuuttivat minulle syvällä rintaäänellä valtuustoryhmien neuvottelussa Petteri Orpo, Jarmo Rosenlöf ja Aila Harjanne. Rahat on varattuna, joukkoliikenne tulee saamaan tarvitsemansa rahat, eikä lipun hintojen korotuksiin, vaihto-oikeuden rajaamiseen tai aikataulu- ja linjaleikkausiin tarvitse ryhtyä. Petteri Orpo jopa sanoi minulle henkilökohtaisesti, asiaa vielä kerran tivatessani, että hän ei kehtaa katsoa minua enää silmiin, jos tämä ei nyt pidä. Jaa-a. Saas nähdä, tuijottelemmeko me jatkossa Petterin kanssa toistemme silmiin vai emme.

Seuraavan neuvottelutauon lopulla yhytin talousjohtaja Ari Mäkisen. Ryhdyin vielä varmistamaan Mäkiseltä, että onhan ne minulle kädet sydämillä vakuutetut joukkoliikennerahat varattuina kaupunginhallituksella, onhan? Mäkinen vastasi, että no ei ole. Mutta koska hallituksen budjetti jaetaan vasta myöhemmin, kai ne sieltä sitten leikataan jostain muusta. Hmm. 800 000 € on tosi pitkä sentti leikattavaksi "jostain muusta", ei siellä niin paljon löysää ole, vaikka kaupunginhallituksen rahoihin aina tietty järjestelyvara sisältyykin..

Lopullinen päätös joukkoliikenteen kohdalla oli, että kaupunginhallituksen kirjauksen viimeinen virke muuttui muotoon "Subventio päätetään valtionosuuspäätöksen jälkeen". Valtuusto ääneen lausuttu tulkinta kaupunginhallituksen päätöksestä oli, että joukkoliikenteen alkuvuodesta saama lisärahoitus on ainakin 800 000 € + valtion tuki, jonka arvellaan olevan suunnilleen sama 800 000 €. Jos valtio korottaa tukeaan (mitä ainakin vihreiden eduskuntaryhmä ajaa), tilanne katsotaan uudelleen. Valtuuston puheenjohtaja Jukka Mikkola oli kieltänyt lopullisten muutosesitysten yhteydessä annettavat perustelut (tyhmää sinällään minusta, sori vaan, Jukka), joten perusteluita esitykselleen Orpo ei voinut antaa.

Vihreiden linjan selventämiseksi lienee syytä perata kaupunginhallituksen talousarviopäätöksestä ne asiat, joita itse siellä esitimme. Lisäksi osa omista esityksistämme jäi tekemättä, koska joku muu puolue esitti jotain kovin samantapaista (mm. lähikirjastot). Tässä listausta kh:n tapahtumista. Syytä siihen, miksi kaupungin taloutta tervehdyttävät ja hallintoa tehostavat toimenpide-esityksemme eivät saaneet kannatusta, pitää kysyä muilta puolueilta. Kun kaikki välttämättömät päätökset "säästetään" tulevan hallitusohjelman käsittelyyn, menetämme taas yhden vuoden, jona aikana asioita pitäisi saada aikaiseksi.

Kaupunginhallituksessa esitimme ja kannatimme siis seuraavaa. En ole aivan varma, muistinko kaikki suunnittelemamme esityksemme oikein, minulla ei ole niitä kirjallisina. Ensin kaupunginhallitusta itseään koskevat kirjaukset:

 • Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tehostettava.
 • Konserniohjausta on vahvistettava ja uudet konserniohjeet tuotava käsittelyyn pikaisesti.
 • Elinkeinopolitiikkaa tulee kehittää palvelevammaksi ja yhden luukun periaatteella toimivaksi. Uusien liikelaitosten kilpailuttamisosaamista tulee vahvistaa.
 • Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun vesiliikelaitoksen yhteistyötä on tiivistettävä ja vastuut yksikköjen välillä on selkeytettävä.
 • Kehittämis- ja hanketoiminta on kytkettävä kaupungin strategisiin linjauksiin, ja koordinointi pitää keskittää vastuutetulle organisaatiolle tai viranhaltijalle.
 • Kaupungin tietojärjestelmät on yhtenäistettävä ja järjestelmien kehittämisen ohjaus on keskitettävä keskushallintoon.
 • Kaupungin yhteisöille maksamien avustusten hallinto on saatava yhtenäiseksi. Tätä varten on perustettava keskitetty avustusrekisteri.
 • Logistiikan ostopalvelujen käytön laajentamisen kustannukset on selvitettävä, jotta päädytään kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Kaupungin on siirryttävä henkilökunnan oman auton käytön tukemisesta yhteiskäyttöautoihin.
 • Selvitetään järjestelmä, jolla kaupungin työntekijöiden ja hallintokuntien voidaan sitouttaa talouden hallintaan ja toimintaan tulospalkkiojärjestelmän kautta.
 • Tuodaan hyväksyttäväksi pitkän aikavälin investointisuunnitelma.
 • Selvitetään kotitalousneuvonnan siirtäminen kuluttajatoimistosta työväenopistoon.
 • Kaupungin tulee konserniohjeella ohjata konsernin yksiköitä ja sairaanhoitopiiriä siirtymään työsuhdematkalippuihin.
 • Kaupungin eri hallintokuntien on toiminnassaan pyrittävä löytämään keinot ikääntyvien yksinäisyyden ongelman vähentämiseksi.
 • Suoritetussa koneäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta (eli esityksiämme vastaan) äänestivät Artesola, Arve, Eklund, Harjanne, Keskinen, Lehtinen, Lundahn ja Rinne. Helvan de Annan kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti lisäksi Achrén.

Sitten opetuslautakunta. Siellä näyttää olevan teksti, joka on mennyt Lehtisen nimiin, mutta jota päätimme esittää valtuustoryhmässämme: Kaupungin vapaan sivistystyön oppilaitokset ottavat vastuuta syrjäytymisen ehkäisemisestä ja uusturkulaisten kotoutumisen edistämisestä. Rahaa lisättiin 200 000 euroa.

Joukkoliikenteessä Artesola ehdotti Helvan kannattamana, että kohdan määrärahaan lisättäisiin 800.000 euroa seuraavalla tekstillä: Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseen ilman lipunhinnan korotuksia ja säilyttämällä lipun voimassaoloaika kahdessa tunnissa, ja että kohtaan lisättäisiin seuraava teksti: Eläkeläiskortti myönnetään kaikille vanhuuseläkeläisille. Suoritetussa koneäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Achrén, Arve, Eklund, Harjanne, Keskinen, Lehtinen ja Lundahn. Artesolan Helvan kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät de Anna ja Rinne.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan kohdalla vasemmistoliiton Artesola ehdotti Rinteen kannattamana, että kohtaan lisättäisiin seuraava teksti: Poistetaan Myllärintuvan ja Tammenterhon lopettamiseen liittyvät toimenpiteet. Tämä on ollut meidänkin tavoitteissamme. Suoritetussa koneäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Achrén, Arve, Eklund, Harjanne, Keskinen, Lehtinen ja Lundahn. Artesolan Rinteen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät lisäksi de Anna ja Helva.

Lisäksi Helva ehdotti de Annan kannattamana, että kohdan toimintatuottoihin lisätään 100.000 euroa ja toimintakuluista vähennetään 200.000 euroa seuraavilla teksteillä:

 • Yksityisen maan kaavoitustaksa asetetaan vastaamaan todellisia kaavoituskuluja, ellei kyseessä ole kaupungin kokonaisedun mukainen hanke.
 • Ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa siirretään sisäisesti painopistettä yleiskaavan uudistamiseen ja asemakaavoissa viimeistellään jo pitkälle suunnitellut kaavat sekä strategisesti tärkeät elinkeinotonttien asemakaavat.
 • Kaavaselostuksiin tulee liittää kaupungin kannalta oleelliset kaavataloudelliset laskelmat.
 • Tuloihin + 100 t€
 • Menoihin – 200 t€ (vähennetään ostettavia kerrostalo- ja omakotitalokaavoja hyvän tonttivarannon ja suhdannetaantuman takia)

Suoritetussa koneäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Artesola, Arve, Eklund, Harjanne, Keskinen, Lehtinen ja Lundahn. Helvan de Annan kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät lisäksi Achrén ja Rinne.

Tilaliikelaitokseen lisättiin Helvan de Annan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti, että "Energiankäyttöä vähentäville tavoitteille, keinoille ja seurannalle on asetettava valtuustokauden pituiset hallintokuntakohtaiset tavoitteet ja mittarit." ja että "Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa on parannettava huomattavasti rakennusten energiatehokkuutta ja kiinteistönhoidon helppoutta.".

Lisäksi Helvan de Annan kannattamana tekemästä ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti, että kohdan ”Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot” määrärahaa lisätään vuodelle 2010 300.000 euroa ja vähennetään 300.000 euroa vuodelta 2011 sekä lisätään seuraava teksti: "Edellytetään hankkeen valmistuvan vuoteen 2011 mennessä.". Läpi meni myös SoTe-hallinnon tilojen miljoonainvestoinnin poisto, se oli mukana meidänkin listassamme.

Kaupunginhallituksen päätökseen liitteenä näkyy olevan myös kaikkien esityslistojen liitteiden nimikuningatar: Esittelijän täydennys- ja muutoslistan lisäjatkolista. Tähän kunnallispoliittiseen nimihirviöön päätän tämän pitkän selostuksen.

Ei kommentteja: