6.3.07

Raportti harjoittelukoulujärjestelmän tulevaisuudesta valmis

Opetusministeriö on julkaissut odotetun "Opettajankoulutukseen kuuluvan ohjatun harjoittelun selvitysraportin" eli raportin harjoittelukoulujärjestelmän tulevaisuudesta. Raportti löytyy täältä. Lukaisin sen tosi pikaisesti läpi. Palaan asiaan omien kommenttieni kanssa myöhemmin paremmalla ajalla.

Raportin toimenpidesuositukset ovat sen verran lyhyet, että ne voi liittää tähän:

 • Pääosa opettajankoulutukseen kuuluvasta ohjatusta harjoittelusta suositellaan pedagogisin perustein edelleen tapahtuvaksi yliopistojen harjoittelukouluissa.
 • Kenttäharjoittelukäytäntö vakiinnutetaan siten, että kenttäharjoittelun osuus on noin
  kolmasosa kaikesta ohjatusta harjoittelusta.
 • Opettajankoulutuksesta vastaava yksikkö rakentaa koulu- ja ohjaajaverkoston kenttäharjoittelun toteuttamiseksi.
 • Kenttäharjoittelukoulujen ohjaajille suunnitellaan koulutuskokonaisuus yhteistyössä
  yliopistojen opettajankoulutuksesta vastaavan yksikön ja harjoittelukoulujen kanssa. Harjoittelukoulujen opettajien asiantuntemusta hyödynnetään koulutuksessa, joka voi samalla olla osa opettajien täydennyskoulutusta.
 • Ohjatun harjoittelun järjestämiseksi opettajankoulutuksesta vastaavaan yksikköön perustetaan yhteistyöelin, jossa ovat edustettuina koulutuksen kokonaisuuden järjestäjä, harjoittelukoulujen edustajat ja kenttäharjoittelukoulujen edustajat. Tämä yhteistyöelin vastaa ohjatun harjoittelun suunnittelusta ja toteuttamisesta sille osoitetun rahoituksen perusteella. Yhteistyöelimen johtajana toimii opettajankoulutusohjelman kokonaisuudesta vastaava koulutuksen johtaja. Jokaisella opettajankoulutusohjelmalla on oma yhteistyöelin.
 • Ohjatun harjoittelun yhteistyöelimen tehtäviin kuuluu myös harjoittelun tutkimus- ja
  kokeilutoiminnan kehittäminen sekä harjoittelukouluissa että kenttäkouluissa.

JK. Linkkasin raporttia sivujeni kautta. On ehkä helpompaa lukea se ihan omassa ikkunassaan. Jos haluat perehtyä raporttiin kunnolla, kopioi siis osoiteriville alla oleva nettiosoite:

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr19.pdf?lang=fi

Ei kommentteja: